doc truyen than cap yeu thuat tcyt truyen chu ebook prc download full

Thần Cấp Yêu Thuật
Thần Cấp Yêu Thuật

Thần Cấp Yêu Thuật

Tác giả: Yêu Tiên Công Tử Thể loại: Khoa Ảo Nguồn: http://tangthuvien.vn

Ngưng Convert 369 Chương 81781 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Cái gì - ngươi nói ta tu luyện 《 Kỳ Môn Độn Giáp 》 đúng Yêu Thuật.

Cái gì - ngươi kêu ta Yêu Đạo, hoàn nhượng ta buông ra cái này tiên nữ, cho ngươi đến.

Ta quản ngươi cái gì huyết thống, cái gì cường đại đổi, hết thảy đả đảo, xem ta Yêu Thuật!

Diệp Thanh cầm trong tay bảo kiếm, chính khí nghiêm nghị: "Mỹ nữ, đừng sợ, ta tới cứu ngươi, yêu nghiệt nhận lấy cái chết!"

"A, Yêu Đạo, ngươi đừng tới đây!" Mỹ nữ sợ hãi thét chói tai!

"Yêu Đạo, ngươi trả cho ta Tiểu Thiến!" Một gã thư sinh phẫn nộ điên cuồng đuổi theo mười dặm.

Một tay vãn khủng bố Đại Cung cương thi vọt tới, gầm hét lên: "Yêu Đạo nghỉ đi, nhanh đưa ta Thường Nga!"

Hiện bố cáo thiếp ra: "Nơi đây có hung hoành 'Yêu Đạo' thường lui tới, các nhà đóng kỹ các cửa, để phòng trong nhà mỹ nữ mất trộm!"

Diệp Thanh ngửa mặt lên trời thở dài: "Kỳ thực, ta là chính đạo tu sĩ a..."

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Thiên tuyển giả!Chương 2: Kim giáp hộ vệ!Chương 3: Yêu Cơ!Chương 4: Xuyên toa hiện đại!Chương 5: Thầy trò gặp lại!Chương 6: Phù Tang Quỷ Vương!Chương 7: Hoàn thành nhiệm vụ!Chương 8: Huyền phù đảo nhỏ!Chương 9: Phế tích!Chương 10: Mỹ nhân Thi Thi!Chương 11: Kỳ Môn Độn Giáp!Chương 12: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ!Chương 13: Khương Hồ kỵ binh!Chương 14: Cứu Thái Văn Cơ!Chương 15: Văn Cơ tâm ý!Chương 16: Gặp chuyện bất bình 1 tiếng rống!Chương 17: Có Cẩu Hùng tới cứu mỹ -Chương 18: Chu Thương đem người đến đầu!Chương 19: Trường An Thái Phủ!Chương 20: Tiến cung!Chương 21: Hà Thái Hậu không chết -Chương 22: Đế Vương khí!Chương 23: Độc Sĩ Cổ Hủ!Chương 24: Tri kỷ khó cầu!Chương 25: Vương Doãn cho mời!Chương 26: Điêu Thuyền không gặp!Chương 27: Yêu Thuật -Chương 28: Nhân gian yêu tinh!Chương 29: Ám sát Đổng Trác!Chương 30: Kinh biến!Chương 31: Để cho chạy Lữ Bố!Chương 32: Phong thưởng đề bạt!Chương 33: Thiên hạ rung động!Chương 34: Thảo luận xuất chinh!Chương 35: Thánh chỉ!Chương 36: Điêu Thuyền phải đi -Chương 37: Mỹ nhân Đỗ thị!Chương 38: 9 chuôi Ngọc Kiếm!Chương 39: Triệu Vân đến!Chương 40: Thanh mai trúc mã -Chương 41: Lại tới 3 tướng!Chương 42: Cầm quân trợ giúp!Chương 43: Tổn thất quá bán!Chương 44: Miểu sát 4 nhân!Chương 45: Phong lôi nộ rống!Chương 46: Trương Ninh!Chương 47: Thái bình Yêu Thuật -Chương 48: Tào Tháo chiếm Lạc Dương -Chương 49: Chiếu cáo thiên hạ!Chương 50: Đường hoàng quy thuận!