doc truyen than bi chi lu tbcl truyen chu ebook prc download full

Thần Bí Chi Lữ
Thần Bí Chi Lữ

Thần Bí Chi Lữ

Tác giả: Cổn Khai Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 1377 Chương 166355 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Tây Phương Kỳ Huyễn

Tác giả: Cổn Khai

Xuyên việt đến lạc hậu thế giới khác, có có thể gia tăng thuộc tính thiên phú dị năng, La Tĩnh bắt đầu bình thường rồi lại không tầm thường sinh hoạt.