truyen thai tu phi that sung ttpts ebook prc download full

Thái Tử Phi Thất Sủng

Hoàn thành 256 Chương 4263 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: thành thân Chương 2: Đằng sau việc hôn nhân Chương 3: vắng vẻ Chương 4: sóng ngầm mãnh liệt Chương 5: nạp phi 1 Chương 6: Nạp Phi 2 Chương 7: Quyết định của hoàng thượng Chương 8: Xua đuổi Chương 9: Tâm kế của Diệp Linh Chương 10: Xử phạt của Tử Dạ Chương 11: ủy khuất 1 Chương 12: ủy khuất 2 Chương 13: Làm khó dễ 1 Chương 14: làm khó dễ 2 Chương 15: Đối lập Chương 16: Giá lâm Chương 17: Tranh chấp Chương 18: Tâm sự của hoàng đế 1 Chương 19: Tâm sự của hoàng đế 2 Chương 20: xung đột 1 Chương 21: xung đột 2 Chương 22: lại mặt 1 Chương 23: lại mặt 2 Chương 24: Ban thưởng Chương 25: Điều kiện Chương 26: áo choàng chồn bạc Chương 27: Yêu cầu của Diệp Linh Chương 28: Sóng ngầm Chương 29: Thế thái mỏng lạnh Chương 30: Thân tình lãnh đạm 1 Chương 31: Thân tình lãnh đạm 2 Chương 32: Tử y nhân Chương 33: Ứng Vương gia Chương 34: Khuất nhục Chương 35: Diễn trò Chương 36: Nhục nhã Chương 37: Diệp Linh oán hận Chương 38: Lời đồn đại Chương 39: Mang thai Chương 40: Mưu đồ bí mật 1 Chương 41: Mưu đồ bí mật 2 Chương 42: Tâm tính vặn vẹo Chương 43: Đau thương Chương 44: Đêm gặp ứng Vương Chương 45: Tình tố ám sinh* Chương 46: Lòng đố kị Chương 47: Nổi giận Chương 48: Rối rắm 1 Chương 49: Rối rắm 2 Chương 50: Nhẫn nhục