doc truyen thai hau muoi lam tuoi tap 2 thmltt2 truyen chu ebook prc download full

Thái hậu mười lăm tuổi (Tập 2 )
Thái hậu mười lăm tuổi (Tập 2 )

Thái hậu mười lăm tuổi (Tập 2 )

Hoàn thành 59 Chương 3459 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Xuyên qua, tiến cung, làm Hoàng hậu, thăng Thái hậu, buông rèm chấp chính, ba năm, nàng khóc.

Hoàng thượng a, tỉnh lại một chút đi! Ai gia không nghĩ bị tòa núi tấu chương kia tươi sống đè chết a!

Hoàng thượng a, nỗ lực trưởng thành đi, đến lúc đó ai gia đem quân quyền, chính quyền trả lại hết cho ngươi còn không được sao?

Hoàng thượng a, van cầu ngươi, ngươi đừng bắt ai gia sinh cái oa nhi nha! Ai gia còn trẻ, không nghĩ ở thâm cung cơ khổ chấm dứt cả đời a!

Hoàng thượng a, có nhu cầu đi tìm phi tử của ngươi, ai gia là mẹ ngươi.