doc truyen thai hao th truyen chu ebook prc download full

Thái Hạo
Thái Hạo

Thái Hạo

Tác giả: Vô Cực Thư Trùng Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://bachngocsach.com/

Hoàn thành Convert 1277 Chương 110871 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Cổ Điển Tiên Hiệp.

Thái Hạo giả, Thiên dã.

Bởi vì thuở bé trải qua một lần mộng du Đại Thiên nên thiếu niên phát ra đạo tâm bước lên con đường tu tiên cầu Đạo tầm Chân.

Biển sâu bao nhiêu chỉ cá Côn mới biết, Trời cao bao nhiêu chỉ chim Bằng mới rõ. Thế giới lớn bao nhiêu, chỉ mình tôi đứng giữa quần tinh hạo thiên vạn giới.

Lốc xoáy bốc lên chín vạn dặm, khí động phong vân chín tầng trời, dẫu là hạng người thấp hèn cũng có một trái tim chứng đạo Hỗn Nguyên!

* Luyện Khí lục cảnh, Tàng Tinh, Dưỡng khí, Trúc Cơ, Tâm Động, Ngọc Dịch, Thành Đan.

* Kim Đan lục cảnh, Uẩn đan, Hóa Nguyên, Huyền Quang, Xuất khiếu, Thiên Nhất, Ngưng Thần.

* Nguyên thần lục cảnh, Phân Thần, Định Phủ, Thần Du, Thông Minh, Quy Nguyên, Hư Linh.

Quyển 1: Côn Ngư - Chương 1: Triều dương thái khí Quyển 1: Côn Ngư - Chương 2: Kim Tuyền Vấn Đạo Quyển 1: Côn Ngư - Chương 3: Ba danh ngạch Quyển 1: Côn Ngư - Chương 4: Trúc Cơ độc đan Quyển 1: Côn Ngư - Chương 5: Lãng tử quy hương Quyển 1: Côn Ngư - Chương 6: Hàn Nguyệt trảm tâm tư Quyển 1: Côn Ngư - Chương 7: Thủy Nguyệt Động Thiên Quyển 1: Côn Ngư - Chương 8: Huyễn thuật ngũ giác Quyển 1: Côn Ngư - Chương 9: Hàn Nguyệt kiếm ý Quyển 1: Côn Ngư - Chương 10: Thiên Môn Trúc Cơ Quyển 1: Côn Ngư - Chương 11: Dòng sông bổn mệnh Quyển 1: Côn Ngư - Chương 12: Khí hải linh tuyền Quyển 1: Côn Ngư - Chương 13: Hành Vân Bố Vũ Quyển 1: Côn Ngư - Chương 14: Cửu Châu hạo thổ Quyển 1: Côn Ngư - Chương 15: Lâm gia Tử Hiên Quyển 1: Côn Ngư - Chương 16: Hoàng Lâm sơn miếu Quyển 1: Côn Ngư - Chương 17: Trư yêu Quyển 1: Côn Ngư - Chương 18: Làm ma cho hổ Quyển 1: Côn Ngư - Chương 19: Hắc hổ, Hỏa long Quyển 1: Côn Ngư - Chương 20: Đông Dương ma quân Quyển 1: Côn Ngư - Chương 21: Sơn Hà kim ấn Quyển 1: Côn Ngư - Chương 22: Nghi thức Phong Thần Quyển 1: Côn Ngư - Chương 23: Sư môn sứ giả Quyển 1: Côn Ngư - Chương 24: Vũ Vi đạo diệt Quyển 1: Côn Ngư - Chương 25: Gió tuyết trong vườn mai Quyển 1: Côn Ngư - Chương 26: Tử tướng khác nhau Quyển 1: Côn Ngư - Chương 27: Lâm phủ vấn đáp Quyển 1: Côn Ngư - Chương 28: Hắc thư phạt ác Quyển 1: Côn Ngư - Chương 29: Hình thư da người Quyển 1: Côn Ngư - Chương 30: Lễ chùa Cư Diên Đán Quyển 1: Côn Ngư - Chương 31: Sơn Hà chi nghi Quyển 1: Côn Ngư - Chương 32: Quay về sơn môn Quyển 1: Côn Ngư - Chương 33: Tổ sư Thiên Vấn Quyển 1: Côn Ngư - Chương 34: Mệnh đăng nhập môn Quyển 1: Côn Ngư - Chương 35: Lựa chọn công pháp Quyển 1: Côn Ngư - Chương 36: Chọn nơi ở Quyển 1: Côn Ngư - Chương 37: Lăng Vân Chư Tử Quyển 1: Côn Ngư - Chương 38: Có nạn cùng chịu Quyển 1: Côn Ngư - Chương 39: Đầy ác ý Quyển 1: Côn Ngư - Chương 40: Vọng Nguyệt Ngưng Thần Kinh Quyển 1: Côn Ngư - Chương 41: Ngày tết tiểu tụ Quyển 1: Côn Ngư - Chương 42: Hạ nhật bạo vũ Quyển 1: Côn Ngư - Chương 43: Nước ngập Lăng Vân Quyển 1: Côn Ngư - Chương 44: Bản mệnh pháp bảo Quyển 1: Côn Ngư - Chương 45: Long Mã Hà Quyển 1: Côn Ngư - Chương 46: Uy năng của Hà Đồ Quyển 1: Côn Ngư - Chương 47: Trong ngoài hai giới Quyển 1: Côn Ngư - Chương 48: Đan đạo tinh thâm Quyển 1: Côn Ngư - Chương 49: Hắc Trạch xà yêu Quyển 1: Côn Ngư - Chương 50: Sơ thám Hắc Trạch Sơn