truyen thai cuc do tcd ebook prc download full

Thái Cực Đồ

Hoàn thành 37 Chương 362 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thiên Nhất Bang đất bằng dậy sóng - Tu La Viện mãn địa huyết lưu Chương 2: Võ Di Sơn Lôi Cuốn Quần Hùng - Vì Di Học Quần Long Hội Tụ Chương 3: Dòng chữ bí ẩn ở Ma Thạch - Một tiểu tử lai lịch bất minh Chương 4: Rõ Âm Mưu Nhưng Vẫn Lao Vào - Tham Võ Học Sẵn Sàng Trở Mặt Chương 5: Chốn Hoang Sơ Gặp Lão Ăn Mày - Một Già Một Trẻ Đùa Bỡn Nhau Chương 6: Muốn Bái Sư Cũng Phải Chọn Người - Những Điều Bí Ẩn Ở Văn Gia Chương 7: Nhận Truyền Thụ, Không Nhận Bái Sư - Nơi Hoang Miếu Lần Đầu Chạm Địch Chương 8: Vương Độc Mê Hồn Suýt Vong Mạng - Chạm Trán Nhiếp Tâm Quỷ Ảnh Trảo Chương 9: Tu La Viện một nơi hoang phế - Cội đại thụ bí đạo ẩn tàng Chương 10: Điều bí ẩn ở Tu La Viện - Chuyện bất ngờ kẻ ở người đi Chương 11: Tiểu Bất Thông Đối Đầu Mông Diện - Tương Kế Tựu Kế Thoát Hiểm Nguy Chương 12: Duyên Kỳ Ngộ Bất Ngờ Đưa Đến - Luyện Bộ Pháp Huyền Ảo Thái Cực Chương 13: Nhờ Nhanh Trí Huỷ Bỏ Di Học - Bởi Mĩ Nhân Bị Độc Công Tâm Chương 14: Trúng Độc Ngô Công Nhưng Không Chết - Hồi Ức Mơ Hồ Về Lai Lịch Chương 15: Thiên Nhất Trang Quần Hùng Hỏi Tội - Sợ Lộ Mặt Dụng Độc Thoát Thân Chương 16: Vào Trận Nhưng May Thoát Khỏi Trận - Kế Và Kế Tám Lạng Với Nửa Cân Chương 17: Cứu Các Phái Anh Hùng Nghĩ Kế - Diệt Ngô Công Mạo Hiểm Liều Thân Chương 18: Đang Bấn Loạn Lại Gặp Mỹ Nhân - Cảnh Bẽ Bàng Dở Cười Dở Khóc Chương 19: Trong Lòng Núi Ẩn Tàng Võ Học - Nhờ Đồ Hình Luyện Thành Công Phu Chương 20: Vừa Gặp Quy Nguyên Lại Chạm Địch - Tôn Nhất Bình Để Lộ Xuất Thân Chương 21: Tái Ngộ Thanh Y Mỹ Nhân - Xuất Xứ Của Môn Chủ Thần Bí Chương 22: Lầm Phản Đồ Bị Giam Trong Động - Nhờ Liều Lĩnh Cục Diện Thay Đổi Chương 23: Thoát Tai Nạn Lại Rơi Lưới Tình - Về Thiên Nhất Giúp Người Hội Ngộ Chương 24: Lai Lịch Bất Minh Hay Minh Bạch - Bởi Ngỡ Ngàng Quy Nguyên Bỏ Đi Chương 25: Trong Hiểm Cảnh Bộc Lộ Thâm Tình - Người Độc Ác Địa Hình Nào Kém Chương 26: Bởi Thâm Tình Chung Chia Hoạn Nạn - Tham Di Học Thêm Người Thiệt Thân Chương 27: Trong Thiên Nhất Trang Có Ngục Thất - Kế Cứu Người Phát Hiện Hấp Nguyên Chương 28: Phát Hiện Đồ Hình Vào Mật Thất - Bí Ẩn Văn Gia Đang Hé Lộ Chương 29: Cùng Quần Hùng Thiết Lập Liên Minh - Gây Thanh Thế Ngũ Kỳ Diệt Ác Chương 30: Ẩn Tình Từ Phía Tu La Viện - Kết Minh Thanh Hải Thế Phân Khai Chương 31: Những Lầm Lẫn Dẫn Đến Muộn Màng - Người Gần Tâm Gần Một Liên Minh Chương 32: Lưỡng Đầu Thọ Địch Đại Kiếp Nạn - Diễn Biến Phát Sinh Gây Ngỡ Ngàng Chương 33: Lúc Nguy Biến Mới Rõ Chính Tà - Dù Mang Ân Vẫn Ngờ Thanh Hải Chương 34: Sự Thật Phũ Phàng, Kế Hạ Lưu - Thái Cực Động Thu phục Kẻ Ác Chương 35: Cùng Lập Kế Giải Thoát Quần Hùng - Thế Phân Vân Giai Nhân Dao Động Chương 36: Kẻ ác đến lúc chết vẫn ác - Người gian sau cùng cũng là gian Chương 37: Vì Tham Vọng Chuốc Lấy Hậu Quả - Diệt Ác Ma Thu Phục Giai Nhân