doc truyen thai a kiem tak truyen chu ebook prc download full

Thái A Kiếm

Hoàn thành 30 Chương 6493 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thiên Trượng Nguyên Độc Ty Thần Ma Khẩu Phật Tâm Xà Chương 2: Bách Tầm Nhai Quái Thủ Thư Sinh Long Phi Phụng Múa Chương 3: Lòng Tiểu Nhân Lấy Oán Báo Đức Chương 4: Quái Thủ Tái Sinh, Xích Sát Hiển Oai Chương 5: Thiên Ngoại Tam Tôn, Hồn Quy Cực Lạc Chương 6: Lạc Dương Bái Kỳ Sư, Diệp Thắng Ngộ Cứu Tinh Chương 7: Mang Nhục Vào Thân, Long Giang Tam Khởi Chương 8: Mục Vô Tôn Trưởng, Bất Chấp Sư Thúc Tổ Chương 9: Thẹn Gặp Cố Nhân, Thái Phúc Tự Sát Chương 10: Trên Tòng Nhai Bảo Kiếm Diệt Tam Lão Chương 11: Thiết Chỉ Tỳ Bà Và Phong Vân Bát Trảo Chương 12: Hoàng Bích Sơn Trang, Vân Nhạc Cùng Trại Hoa Đà So Tài Chương 13: Lưỡng Tiểu Ngụ Cô Phong, Nhị Nữ Quần Cát Lầu Chương 14: Nhớ Tình Cũ, Vân Nhạc Bỏ Đi Chương 15: Ma Tôn Giả Đùa Giỡn Thần Cái Chương 16: Họa Hoạn Liên Tiếp, Họa Kiếp Trầm Luân Chương 17: Võ Đang Tam Lão Ngộ Cường Địch Chương 18: Mộc Tang Tán Đởm, Quần Ma Vong Hồn Chương 19: Dã Tràng Xe Cát Bể Đông Chương 20: Lại Công… Dã Tràng Chương 21: Ma Tăng Mượn Dao Giết Người Chương 22: Lưới Trời Khó Thoát Kẻ Gian Mạt Lộ Chương 23: Biết Thêm Kẻ Thù Chương 24: Bàn Long Giáp, Vân Nhạc Diệt Kẻ Thù Chương 25: Lường Bằng Phụ Nghĩa, Ác Hữu Bất Nhân Chương 26: Núi Thiên Sơn Bồ Đề Thiền Công Ra Oai Chương 27: Ương Nghạnh Thiên Vị, Đau Lòng Mất Trưởng Môn Chương 28: Phi Qua Dây Sắt, Thoát Chết Dưới Vực Thẳm Chương 29: Dưới Chùa Thiết Pháp, Nản Nghe Thù Sát Ân Oán Chương 30: Ngọc Chung Đảo Chìm, Anh Hùng Mất Tích