doc truyen thach phong thanh tpt truyen chu ebook prc download full

Thạch Phong Thành

Hoàn thành 39 Chương 2403 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Những tiếng mưa gào gió rú và chốc chốc là những tia chớp giật rạch ngang bầu trời đen, tất cả là những biểu hiện của cao xanh đang cơn thịnh nộ lôi đình.

Và cơn thịnh nộ của thiên hầu như là đạt đến đỉnh điểm khi vào cuối những tia chớp lóa là những tiếng sấm nổ, tạo thành những tiếng chấn động hãi hùng đến kinh thiên động địa.

Chương 1: ĐẤT TRỜI PHẪN NỘ CẢNH THƯƠNG TÂM - HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN MƯU TỐI ĐỘC Chương 2: CÔNG PHU TÀ ĐỘC DIỆT CAO TĂNG - MỤC ĐÍCH BẤT CÔNG CHUYỂN Ý NIỆM Chương 3: VẬN SỐ KHÔNG MAY ĐEO ĐUỔI MÃI - THẢM TRẠNG KINH HOÀNG VẤY PHI ƯNG Chương 4: ĐIỀU BÍ ẨN TỪ THẠCH PHONG THÀNH - VÔ TÌNH ĐƯỢC TRUYỀN THỤ CÔNG PHU Chương 5: TÌNH CỜ PHÁT HIỆN ĐIỀU BÍ ẨN - THỰC HIỆN Ý ĐỒ: KẾ PHÂN KHAI Chương 6: TIẾP NHẬN TÂM PHÁP HỌC HUYỆT ĐẠO - VÔ TÌNH ỨNG DỤNG, GIẢI NGUY NAN Chương 7: LUYỆN DỊCH CÂN PHÁT HIỆN SỰ LẠ - SAU HẮC SÁT LẠI ĐẾN BẮC CƯƠNG Chương 8: KHÁC CHỦ TRƯƠNG CAO NHÂN ĐỐI CHỌI - HIỆN TƯỢNG LẠ PHÁT BỞI DỊCH CÂN Chương 9: BỞI NGHI KỴ THANH LONG GIẬN DỮ - ĐỂ TRỌN TIN: ĐỀ XUẤT HAI ĐIỀU Chương 10: GIỮA LONG ĐÀM HUNG NHÂN XUẤT HIỆN - TIÊU MINH CHỦ THU NHẬN TRUYỀN NHÂN Chương 11: NHỜ DỊCH CÂN NỘI CÔNG TĂNG TIẾN - GIỮA ĐÊM TRƯỜNG HỘI NGỘ QUÁI NHÂN Chương 12: QUÁI NHÂN BÀY KẾ BIẾT THỰC HƯ - KỲ HẢI Y LỜI THỬ MINH CHỦ Chương 13: BỊ TRUY SÁT KỲ HẢI LÂM NẠN - SỐ VẪN CÒN NÊN GẶP ÂN NHÂN Chương 14: NHÂN GIAN KHÓ CÓ NGƯỜI HÀO HIỆP - ĐÃ CHĂM SÓC LẠI TRUYỀN CHƯỞNG CÔNG Chương 15: ĐẾN QUỶ CỐT TÌM QUỶ Y TỬ - NHỮNG KINH BIẾN THEO ĐÓ NẢY SINH Chương 16: QUA SÓNG GIÓ MỌI NGƯỜI HIỆP NGHỊ - VÌ LỢI CHUNG TRAO TRUYỀN CÔNG PHU Chương 17: KHAI TRUYỀN NỘI CÔNG PHƯƠNG CÁCH LẠ - TIẾP NHẬN CÔNG PHU CÀNG LẠ HƠN Chương 18: VÌ CHỦ NHÂN TẬN TRUNG ĐẾN CHẾT - GIỮA HIỂM CẢNH VẪN TRUYỀN CÔNG PHU Chương 19: SAU THẢM TRẠNG THANH LONG XUẤT HIỆN - HẾT THANH LONG ĐẾN CÁI BANG Chương 20: THẾ CUỘC XOAY VẦN ĐẦY BÍ MẬT - CHÍNH TÀ LẪN LỘN TẠO NGHI NAN Chương 21: KẺ KHÔNG MONG BẤT NGỜ HỘI NGỘ - NGƯỜI NGỠ CHẾT AN TƯỜNG HIỆN THÂN Chương 22: Ỷ TÀI CAO SA VÀO TRẬN THẾ - THẤU HUYỀN VI TÂM TÍNH ĐỔI THAY Chương 23: TRƯỚC NGƯỜI NGỌC BỘC LỘ ẨN TÌNH - CHẠM CAO THẠCH RÕ NGƯỜI BẮC CƯƠNG Chương 24: BẮC CƯƠNG LÃO TỔ BỖNG XUẤT HIỆN - KỲ HẢI ĐẠI BẠI DỤNG CƠ MƯU Chương 25: DÙNG KỲ MƯU LẬP THÀNH KỲ MÔN - VẬT VÀ NGƯỜI TRONG HAI CHỌN MỘT Chương 26: MẤT CHI THƯỢC VẪN ĐẾN CỔ THÀNH - HÉ CHÚT MỘT TỪNG ĐIỀU BÍ ẨN Chương 27: VÌ SỰ THẾ CHÍNH TÀ THỎA THUẬN - BỞI DIỄN BIẾN CHÍNH TÀ PHÂN TRANH Chương 28: NHỜ THÔNG TUỆ PHANH PHUI BÍ ẨN - LỘ DÃ TÂM XUẤT LỘ U HỒN Chương 29: NGỠ PHẢI CHẾT KHÔNG NGỜ ĐƯỢC SỐNG - HIỂU HỖN MANG PHÁT HIỆN SINH CƠ Chương 30: DÙNG TÍN PHÙ BUÔNG LỜI HIỆU TRIỆU - HỒNG HOANG VÔ CỰC KHỞI HUYỀN CÔNG Chương 31: BẮC CƯƠNG HUYẾT TẨY THIẾU LÂM PHÁI - LA HÁN TRẬN VÂY KHỐN QUẦN MA Chương 32: LÂM NGUY CẢNH LẠI GẶP U HỒN - ÂM CÔNG TÀ ĐẠO THẮNG PHẬT CÔNG Chương 33: CHUNG KẺ THÙ GÁC BỎ RIÊNG TƯ - GẶP CÁI BANG PHÂN MINH ÂN OÁN Chương 34: CÁI BANG LÂM HỌA BỞI U HỒN - BUÔNG THA ĐỊCH NHÂN VÌ CHỮ TÍN Chương 35: THANH XUẤT Ư LAM TÀ THÊM TÀ - TRÒ BẠI HOẠI ĐỔI CÔNG DƯỠNG DỤC Chương 36: VÌ DÃ TÂM THI TRIỂN THỦ THUẬT - BỞI CẢM PHỤC TIẾT LỘ ĐẠI MƯU Chương 37: DẪU KHÔNG HẸN QUẦN LONG HỘI TỤ - ĐẠI ÂM MƯU: HUYẾT CHẢY THÀNH SÔNG Chương 38: ĐẠO LÝ VĨNH HẰNG CHÍNH THẮNG TÀ - TỦI THÂN PHẬN HỒNG NHAN TÌM CHẾT Chương 39: BÁCH NIÊN GIAO LÃO - SẮT CẦM PHU PHỤ