doc truyen te dien hoa thuong tdht truyen chu ebook prc download full

Tế Điên Hòa Thượng

Hoàn thành 240 Chương 48611 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa thượng) là tác phẩm văn học dân gian Trung Quốc, kể lại sự tích một vị Thiền sư thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế, sống vào đời Tống (khoảng 1150 - 1209) tại vùng Chiết Giang, Trung Quốc.

Cuộc sống của vị Thiền sư này có nhiều điều kỳ bí khác đời và cũng khác với đời sống tu hành của Tăng chúng đương thời. Tính tình ông cuồng phóng, thích rượu, thích thịt, người đời gọi ông là "Tế Điên", nhưng ông lại là người rất "tỉnh", từ bi và ưa giúp đời.

Chuyện về cuộc đời của Hòa thượng Tế Điên được dân chúng tô đắp thêm nhiều điều kỳ bí, sau được sưu tập, gọt giũa thành tác phẩm văn học "Tế Công Hoạt Phật" hay còn gọi là "Tế Điên Hòa thượng". Tác phẩm nguyên bản tiếng Hán đã được dịch giả dịch sang tiếng Việt và đăng tải trên tuần báo Giác Ngộ từ số 24 ra ngày 15-12-1991 đến số 137 ra ngày 14-11-1998, với bút danh "Đồ Khùng".

Hồi 1 Tiết Đại sứ lạy Phật xin con Chân La Hán đầu thai cứu thế Hồi 2 Đổng Sĩ Hoằng đợ con chôn mẹ Hoạt La Hán cứu nạn người hiền. Hồi 3 Ở Triệu gia thi thiền cơ trị bệnh Ngầm cứu người nói Phật pháp linh cơ Hồi 4 Vác Hộ Pháp rượt yêu khắp trang viện Bệnh phục thần giận đánh lão đại nhân Hồi 5 Châu viên ngoại nơi hoa viên gặp yêu Quán Tam Thanh mời được lão đạo sĩ Hồi 6 Châu viên ngoại thuật kỹ việc gặp yêu Lưu Thái Chơn bắt yêu bị Yêu bắt Hồi 7 Thấy giai nhân, chàng ngốc nổi lòng tà Tưởng người đẹp, nào ngờ yêu nữ hiện Hồi 8 Dạy pháp thuật, Tế Điên đùa đạo sĩ Mất linh phù, Quốc Nguyên vội tìm thầy Hồi 9 Triệu Văn Hội Tây Hồ mời Đạo Tế Túy Thiền sư khiển tướng trộm linh phù Hồi 10 Triệu Bân đêm dọ Các Thiên lâu Anh hùng trượng nghĩa cứu công tử Hồi 11 Anh em nhận mặt cùng tỏ khúc nhôi ngày cũ Tớ thầy lánh nạn tạm thời trốn ở Lý gia Hồi 12 Tế Công khéo độ Hàn Điện Nguyên Hàn sĩ bỏ con gặp Phật sống Hồi 13 Quảng Huệ tăng cuồng ngôn mắc họa Tế Thiền sư diệu pháp kinh người Hồi 14 Tế Điên hóa phép đùa Quảng Huệ Trịnh Hùng vì mẹ cầu Thánh tăng Hồi 15 Chó độ Đổng Bình cải ác làm lành Rượu thịt về chùa cợt đùa Tăng chúng Hồi 16 Tế Điên trong chùa bán thịt chó Thân dân Linh Ẩn tìm Thánh tăng Hồi 17 Giả tướng dụ dỡ phá lầu Đại Bi Hiển thần thông giận đánh ác đô quản Hồi 18 Binh vây chùa Linh Ẩn bắt trói Tăng khùng Giễu cợt Ban đầu nhậu say vào tướng phủ Hồi 19 Tần tướng chiêm bao thấy quỷ ma Tế Công nửa đêm thi pháp Phật Hồi 20 Triệu Bân đang đêm dò tướng phủ Vương Hưng vô cớ bị nghiêm hình Hồi 21 Gây nghiệp chướng, nhị công tử bị to đầu Xót thương con, Thừa tướng thỉnh Thánh tăng Hồi 22 Thi diệu pháp, người quỷ lộng Tần gia Trị kỳ bệnh, Tế Công đùa Thừa tướng Hồi 23 Tìm diệu dược chọc cười bọn gia đinh Nói liễn đối tài kinh Tần thừa tướng Hồi 24 Nhận thế tăng vinh quy về Linh Ẩn Túy thiền sư vào thẳng viện Câu Lan Hồi 25 Doãn Xuân Hương chốn yên hoa gặp Thánh tăng Triệu Văn Hội thấy thị động làng trắc ẩn Hồi 26 Cứu nạn dân đưa về am Thanh Tịnh Cao Quốc Thái nghèo khổ kiếm bà con Hồi 27 Giả thăm bạn để thơ từ biệt vợ Cầu thỉnh Tế Công bói quẻ tìm chồng Hồi 28 Tô Bắc Sơn phái người tìm hàn sĩ Cao Quốc Thái nạn gấp gặp bạn xưa Hồi 29 Bạn cũ gặp nhau tri ân báo đức Tiểu nhân cựu thù lấy oán báo ân Hồi 30 Huyện Dư Hàng, thanh quan gặp án lạ Ân Gia Độ, Đạo Tế bắt tặc nhân Hồi 31 Bắt kẻ cướp, án oan mới giải tỏa Thi thuật tà, Diệu Hưng tính chuyện xằng Hồi 32 Trấn Vân Lan ác đạo tác yêu Lương Vạn Thương ở hiền gặp lành Hồi 33 Rắp mưu gian, ác hóa Lương Bá Vạn Phát từ tâm, La Hán cợt Diệu Hưng Hồi 34 Thi yêu pháp, ác đạo hại người Hiển thần thông, Tế Điên đấu phép Hồi 35 Đốt yêu đạo nghĩa thâu Trần đồ đệ Tìm Tế Điên giữa đường gặp bất bình Hồi 36 Dạo Tây vào tửu điếm nghe chuyện phiếm Nổi xung thiên đêm tối lẻn Tô Gia Hồi 37 Nghe lời gian, Tô Phước sanh tâm họa Gặp Tế Điên, đen trắng được phân minh Hồi 38 Nơi quán rượu, Tô Bắc Sơn gặp Hàn lão Sàn để hạ, Tế Thiền sư độ anh hùng Hồi 39 Thánh thử viên lần đầu vào Linh Ẩn Tế Thiền sư được thỉnh đến Côn Sơn Hồi 40 Tế Thiền sư ra tiền cứu hiếu tử Tham cửa hời Triệu Phước rước đá to Hồi 41 Huyện Côn Sơn bỗng gặp chuyện lạ kỳ Triệu Ngọc Trinh thủ tiết bị khi dễ Hồi 42 Trinh tiết phụ hàm oan tìm huyện lệnh Tế Thiền sư đùa cợt bắt tặc gian Hồi 43 Khéo lấy cung tra rạch ròi án trước Triệu Phụng Minh khoản đãi Tế Thiền sư Hồi 44 Dụ Thang Nhị đến huyện nha hoàn án Hai công sai bái thỉnh Tế Thiền sư Hồi 45 Hoa Vân Long tức giận về Tây Xuyên Trấn bát phương nghĩa kết bạn anh hùng Hồi 46 Mừng giữ chánh hoa, quần hùng kết bái Dạo thành Lâm An may gặp Vương Thông Hồi 47 Gặp tiết phụ hái hoa không toại ý Thái sơn lầu gây án mạng giết người Hồi 48 Triệu Thái thú vâng lệnh bắt tặc nhân Lên Côn Sơn mời thỉnh Tế Hòa thượng Hồi 49 Phủ Thừa tướng, Thái thú thẩm tra giặc Hẻm Như Ý, thích khách bị bắt giam Hồi 50 Bắt tặc nhân, các Ban đầu đều ra sức Lãnh hải bộ, Tế Công rời khỏi kinh đô