doc truyen tay oan tap luc totl ebook prc download full

Tẩy Oan Tập Lục

Hoàn thành 112 Chương 1533 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Sai Thân Nhập Gả Chương 3: Cướp cô dâu. Chương 4: Đơn kiện. Chương 5: Ngưu gia thôn. Chương 6: Lâu Tịch Nhan. (Thượng) Chương 7: Lâu Tịch Nhan. (Hạ) Chương 8: Giao phong lần đầu gặp mặt. (Thượng) Chương 9: Giao phong lần đầu gặp mặt. (Hạ) Chương 10: Sợ tội tự sát? Chương 11: Khám nghiệm tử thi. (Thượng) Chương 12: Khám nghiệm tử thi. (Trung) Chương 13: Khám nghiệm tử thi. (Hạ) Chương 14: Đề hình ti. (Thượng) Chương 15: Đề hình ti. (Hạ) Chương 16: Vừa ra hang hùm. Chương 17: Lại vào hang sói. Chương 18: Lâu tướng hồ ly. Chương 19: Sơ nhập tướng phủ. Chương 20: Triều Vân công chúa. Chương 21: Quyền cước tương hướng.* Chương 22: Quái bệnh. (Thượng) Chương 23: Quái bệnh. (Hạ) Chương 24: Hoàng thượng giá lâm. Chương 25: Cây bông gòn Chương 26: Ôn tuyền tiểu uyển. (Thượng) Chương 27: Ôn tuyền tiểu uyển. (Hạ) Chương 28: Chương 28 Chương 29: Kiền Kinh. Chương 30: Tiểu cô nương thất tình. Chương 31: Như vậy không may. (Thượng) Chương 32: Như vậy không may. (Trung) Chương 33: Như vậy không may. (Hạ) Chương 34: Rốt cục được cứu! Chương 35: Quả nhiên là cao thủ. Chương 36: Dự tiệc. Chương 37: Cung yến (Thượng) Chương 38: Cung yến (Trung) Chương 39: Cung yến (Tái trung) Chương 40: Cung yến (Hựu trung) Chương 41: Cung yến (Hoàn trung) Chương 42: Cung yến (Hạ) Chương 43: Ta rốt cuộc là ai? Chương 44: Khám nghiệm tử thi tìm được manh mối ( thượng ) Chương 45: Khám nghiệm tử thi tìm được manh mối (trung) Chương 46: Khám nghiệm tử thi tìm được manh mối ( hạ) Chương 47: Chân tướng chỉ có một Chương 48: Hung thủ chính là ngươi (thượng) Chương 49: Hung thủ chính là ngươi (hạ) Chương 50: Làm sao lại là như thế này?