doc truyen tay oan tap luc totl truyen chu ebook prc download full

Tẩy Oan Tập Lục

Hoàn thành 112 Chương 3328 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Sai Thân Nhập Gả Chương 3: Cướp cô dâu. Chương 4: Đơn kiện. Chương 5: Ngưu gia thôn. Chương 6: Lâu Tịch Nhan. (Thượng) Chương 7: Lâu Tịch Nhan. (Hạ) Chương 8: Giao phong lần đầu gặp mặt. (Thượng) Chương 9: Giao phong lần đầu gặp mặt. (Hạ) Chương 10: Sợ tội tự sát? Chương 11: Khám nghiệm tử thi. (Thượng) Chương 12: Khám nghiệm tử thi. (Trung) Chương 13: Khám nghiệm tử thi. (Hạ) Chương 14: Đề hình ti. (Thượng) Chương 15: Đề hình ti. (Hạ) Chương 16: Vừa ra hang hùm. Chương 17: Lại vào hang sói. Chương 18: Lâu tướng hồ ly. Chương 19: Sơ nhập tướng phủ. Chương 20: Triều Vân công chúa. Chương 21: Quyền cước tương hướng.* Chương 22: Quái bệnh. (Thượng) Chương 23: Quái bệnh. (Hạ) Chương 24: Hoàng thượng giá lâm. Chương 25: Cây bông gòn Chương 26: Ôn tuyền tiểu uyển. (Thượng) Chương 27: Ôn tuyền tiểu uyển. (Hạ) Chương 28: Chương 28 Chương 29: Kiền Kinh. Chương 30: Tiểu cô nương thất tình. Chương 31: Như vậy không may. (Thượng) Chương 32: Như vậy không may. (Trung) Chương 33: Như vậy không may. (Hạ) Chương 34: Rốt cục được cứu! Chương 35: Quả nhiên là cao thủ. Chương 36: Dự tiệc. Chương 37: Cung yến (Thượng) Chương 38: Cung yến (Trung) Chương 39: Cung yến (Tái trung) Chương 40: Cung yến (Hựu trung) Chương 41: Cung yến (Hoàn trung) Chương 42: Cung yến (Hạ) Chương 43: Ta rốt cuộc là ai? Chương 44: Khám nghiệm tử thi tìm được manh mối ( thượng ) Chương 45: Khám nghiệm tử thi tìm được manh mối (trung) Chương 46: Khám nghiệm tử thi tìm được manh mối ( hạ) Chương 47: Chân tướng chỉ có một Chương 48: Hung thủ chính là ngươi (thượng) Chương 49: Hung thủ chính là ngươi (hạ) Chương 50: Làm sao lại là như thế này?