doc truyen tay du ky tdk truyen chu ebook prc download full

Thánh Thần có phép còn chưa giỏi Hành Giả cầu Phật Tổ Sải uống nước sông mà có chữa Rửa sạch ruột gan mình cũng sạch Gái yêu ép uổng điều trăng gió Hành Giã trừ chánh đảng Qua Nam Hải, Tề Thiên trình Bồ Tát Hai hình Hành Giả mờ trời đất Thương thầy Tam Tạng, gặp Hỏa Diệm sơn Ngưu Ma Vương vào non Loạn Thạch Ngưu Ma vương giả hình Bát Giái Tam Tạng có lòng quét tháp Hai thầy đánh quái vỡ long cung Núi Kinh Cát , Ngộ Không ra sức Loài yêu riêng giả Lôi Âm nhỏ Chư thần lâm hoạn nạn Trổ tài, Ngộ Không trừ rắn độc Châu Tử vương treo bảng cầu thầy Tôn Hành Giã ban đêm hiệp thuốc Yêu ma hóa phép gió cát vang Hành Giả mượn danh trừ yêu quái Ðộng Bảng Tư, Thất Tinh bắt sãi Bảy yêu quái báo cừu độc hiểm Trường Canh giả dạng đem tin quỷ Ngộ Không khoan bửu bình Tề Thiên khuấy ruột gan Chúa yêu bắt Tam Tạng Sai Ðồng làm tổ cứu đồng nhi Phá động đánh yêu cho Lão Thọ Gái ma giả dạng cầu đôi lứa Chùa Trấn Hải, Ngộ Không đánh quỷ Thử Tinh ép Ðường Tăng Tề Thiên kiện Lý Tịnh Quan Âm mách miệng cứu Ðường Tăng Ngộ Không gạt Bát Giới Bát Giới trợ oai trừ lũ quái Quân Phụng Tiên, khinh trời bị hạn Ngọc Hoa cầu sải thánh Huỳnh Sư tinh tập Ðinh Ba hội Sư tử với thiên sư về một động Bốn thầy ngoài tiệc, ăn uống vui say Ba sải cả đánh Thanh Long sơn Ghé Cô viên, hỏi dọ nhằm thầy Phủ Kim Bình, Nguơn Dạ xem đèn Hành Giả biết yêu, trừ Ngọc Thố Khấu Viên ngoại ưa đãi thầy tu Tam Tạng bị vụ ăn cướp Ðộc Mộc kiều, Tiếp Dẫn đưa đò Mười mấy năm trời qua Cực lạc Tam Tạng thỉnh kinh về Ðông Ðộ

Tây Du Ký

Hoàn thành 100 Chương 34431 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: