doc truyen tay du ky tdk truyen chu ebook prc download full

Tây Du Ký

Hoàn thành 100 Chương 36297 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tây Du Ký là một trong bốn kiệt tác (tứ đại kì thư) của văn học cổ điển Trung Quốc (3 kiệt tác kia là Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần và Thủy Hử của Thi Nại Am), và được xem là tác phẩm kinh điển nổi tiếng nhất cho thế hệ trẻ.

Được xuất bản với tác giả giấu tên trong những năm 1590 và không có bằng chứng trực tiếp còn tồn tại để biết tác giả của nó, nhưng tác phẩm này thường được cho là của học giả Ngô Thừa Ân.

Tiểu thuyết thuật lại chuyến đi đến Ấn Độ của nhà sư Huyền Trang (Đường Tam Tạng) đi lấy kinh.

Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật Thiên động ngàn non đều sợ phép Chức phong Bậc Mã lòng chưa muốn Phá vườn đào, Ðại Thánh trộm linh đơn Quan Âm phó hội hỏi căn do Ðại Thánh trốn khỏi lò Bát quái Như Lai tạo kinh truyền Cực Lạc Dinh Giang Châu, mẹ con gặp gỡ Long Vương phạm tội Thiên Tào Xuống Âm Ti, Thái Tôn huởn sanh Trần Huyền Trang làm chay thỉnh Phật Nơi Hổ huyệt, Kim Tinh cứu nạn Núi Lưỡng giới, thần hầu thoát nạn Núi Xà Bàn, các thần giúp sức Chùa Quan Âm, thầy tu tham báu vật Hành Giả đánh yêu ăn trộm Quan Âm điện, Ðường Tăng khỏi nạn Vân San động, Ngộ Không thâu Bát Giới Tới Huỳnh Phong, Ðường Tăng mắc nạn Hộ Pháp hóa nhà cứu Ðại Thánh Bát Giới cự chiến sông Lưu Sa Tam Tạng chẳng quên đạo Vạn Thọ sơn, Trấn Nguơn cầm cố hữu Trấn Nguơn tiên bắt thầy Tam Tạng Tôn Ngộ Không non cao tìm thuốc Thây ma ba thứ trêu Hòa Thượng Núi Hoa quả, quần hầu gặp chúa Tam Tạng khỏi tai qua Bửu Tượng Huỳnh Bào bắt Sa Tăng Trư Bát Giới nói khích Hầu vương Núi Bình Ðảnh, Công Tào báo tin Ngân Giác di sơn đè Ðại Thánh Chúa yêu giỏi dắn giựt Kim Thằng Chúa động bị thâu về với chủ Vào chùa báu, Ngộ Không dọa sãi Quỷ vương cầu cứu với Ðường Tăng Ðông Cung hỏi mẹ, hay tà chánh Một hột thuốc linh trời đã nấy Hồng Hài lập kế bắt Ðường tăng Ngộ Không mắc lửa thiêu Ðại Thánh ân cần cầu Phật mẫu Yêu quái Hắc Hà mưu bắt sải Ðường Tăng nghe tiếng kinh hồn Miễu Tam Thanh, Ðại Thánh để danh Ðạo sĩ cậy tài khi đạo Phật Sông Thông Thiên, thầy trò bị cản Yêu quái hóa tuyết bủa khắp sông Tam Tạng bị giam trong thủy thạch Nghe tiếng phỉnh phờ, sanh cực khổ