settingsshare

Vinh Dự Hệ Thống Lăng Tiếu bị hố

Ta có thể trở thành lão sư của Thiên Long học viện " Lăng Tiếu hỏi Trịnh Sản

"Tất nhiên , tất....taat nhiên rồi, chỉ cần một võ giả đột phá đã đủ huống hồ là ...." Trịnh Sản chưa nói hết Lăng Tiếu đã nói

"Cái gì .... sao ngươi không nói sớm , hơn 700000 điểm vinh dự của ta......"

"Cái gì vinh dự ? " Trịnh Sản cau mày hỏi

"Không có gì , sao bọn họ cho học sinh dùng đan dược mà ngươi không cấm ? " Lăng Tiếu nhìn 9 tên võ hoàng rồi nhìn Trịnh Sản nói

" sao phải cấm , có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để giúp học sinh đột phá , miễn không ảnh hưởng tu luyện là được, ngươi không đọc nội quy khi đến đây sao ? " Trịnh Sản hỏi

"Cmn , rắm thúi gì vậy, vốn dĩ chỉ cần 1000 điểm mua phá chướng đan là có thể qua cửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700 ngàn điểm, cmn hố nặng " Lăng Tiếu hét to trong lòng bất quá ngoài miệng nói

" à trí nhớ ta đạo này không tốt lắm , chắc quên thôi "

" Tu vi đến võ hoàng linh hồn mạnh mẽ tinh thần dồi đào sao lại quên " Trịnh Sản thầm nghĩ

《 MẤY BẠN THÔNG CẢM ,THẰNG TÁC GIẢ VIẾT CÓ CHƯƠNG NGẮN CHƯƠNG DÀI , ÉO HIỂU NỔI 》
Đăng bởi: sương lê
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ