truyen tat den ke chuyen ma tdkcm ebook prc download full

Tắt Đèn Kể Chuyện Ma

Hoàn thành 40 Chương 935 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phần mở đầu Chương 2: Lại nói về “Những thứ dưới nước” Chương 3: Thuyết cương Chương 4: Tị sát chị mê [1] Chương 5: Ai Trành [1] Chương 6: Bữa cơm nơi âm phủ Chương 7: m Sơn Bát Cảnh Chương 8: n cừu nhị quỷ [1] Chương 9: Sự hài hước của đầu lâu Chương 10: Cái chết của ma Chương 11: Không duyên nợ không thành cha con Chương 12: Chỉ khôi phi tác bạch hồ điệp [1] Chương 13: La phong sơn đích trầm một [1] Chương 14: Sổ sinh tử những chuyện hoang đường Chương 15: Phần 2 Chương 16: Phần 3 Chương 17: Xác chết sống lại - đọc thuyết cương Chương 18: Hoàng tuyền không nhà trọ Chương 19: Nhập thổ vẫn không yên Chương 20: Tiên quỷ thê lương Chương 21: Lời nói đầu Chương 22: Bá Hữu làm ma. Tử Sản nói chuyện hồn Chương 23: Ba hồn và bảy phách (vía) Chương 24: Hồn lìa khỏi xác Chương 25: Mất hồn Chương 26: Gọi hồn Chương 27: Chưa chết hồn đã khóc Chương 28: Hoạt vô thường [1] Chương 29: Bắt hồn trên âm sơn đạo Chương 30: Bịt mũi, hút hơi và các cách khác Chương 31: Một cái cũng không được thi Chương 32: Cả một thuyền ma Chương 33: Sinh hồn mang xiềng xích Chương 34: Làm sai dịch không thể bỏ bữa cơm Chương 35: Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa Chương 36: Chết nhầm người là chuyện thường thấy Chương 37: Hoàn hồn tái sinh Chương 38: Trả túi da cho ta Chương 39: Mượn Thi Thể Chương 40: Di hồn