doc truyen tat den ke chuyen ma tdkcm truyen chu ebook prc download full

Tắt Đèn Kể Chuyện Ma

Hoàn thành 40 Chương 4774 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phần mở đầu Chương 2: Lại nói về “Những thứ dưới nước” Chương 3: Thuyết cương Chương 4: Tị sát chị mê [1] Chương 5: Ai Trành [1] Chương 6: Bữa cơm nơi âm phủ Chương 7: m Sơn Bát Cảnh Chương 8: n cừu nhị quỷ [1] Chương 9: Sự hài hước của đầu lâu Chương 10: Cái chết của ma Chương 11: Không duyên nợ không thành cha con Chương 12: Chỉ khôi phi tác bạch hồ điệp [1] Chương 13: La phong sơn đích trầm một [1] Chương 14: Sổ sinh tử những chuyện hoang đường Chương 15: Phần 2 Chương 16: Phần 3 Chương 17: Xác chết sống lại - đọc thuyết cương Chương 18: Hoàng tuyền không nhà trọ Chương 19: Nhập thổ vẫn không yên Chương 20: Tiên quỷ thê lương Chương 21: Lời nói đầu Chương 22: Bá Hữu làm ma. Tử Sản nói chuyện hồn Chương 23: Ba hồn và bảy phách (vía) Chương 24: Hồn lìa khỏi xác Chương 25: Mất hồn Chương 26: Gọi hồn Chương 27: Chưa chết hồn đã khóc Chương 28: Hoạt vô thường [1] Chương 29: Bắt hồn trên âm sơn đạo Chương 30: Bịt mũi, hút hơi và các cách khác Chương 31: Một cái cũng không được thi Chương 32: Cả một thuyền ma Chương 33: Sinh hồn mang xiềng xích Chương 34: Làm sai dịch không thể bỏ bữa cơm Chương 35: Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa Chương 36: Chết nhầm người là chuyện thường thấy Chương 37: Hoàn hồn tái sinh Chương 38: Trả túi da cho ta Chương 39: Mượn Thi Thể Chương 40: Di hồn