doc truyen tao than tt truyen chu ebook prc download full

Tạo Thần

Hoàn thành 983 Chương 130280 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Được trí linh có nhân tính là nắm giữ được tất cả!

Truyện nói về nghề chế tạo sư, một nghề rất thường xuất hiện trong truyện cổ trang, nhưng chưa từng được khai thác cặn kẽ.

Nhân vật chính: Doanh Thừa Phong, một người xuyên việt trùng hợp mang theo trí linh nhập thể một thiếu niên 15 tuổi, luyện 5 năm chỉ có chân khí tầng một - tầng thấp nhất. Phế vật!

Sau từng chương truyện, con đường gian nan của một phế tài thành một nhân tài đã bắt đầu. Truyện không giới thiệu ngay bối cảnh địa lí, công pháp và cấp bậc nhưng qua từng chương, bạn đọc hẳn sẽ được gợi mở thêm rất nhiều...

Trong 100c đầu, truyện khá ít tình huống YY, cũng không thiên về cày bừa quá độ trong một giọng văn nhẹ nhàng nhưng miêu tả khá kỹ về hoàn cảnh và nội tâm nhân vật.

Quyển 1: Trí Linh - Chương 1: Linh văn!Quyển 1: Trí Linh - Chương 2: Thân phận.Quyển 1: Trí Linh - Chương 3: Tấm lòng cha mẹ.Quyển 1: Trí Linh - Chương 4: Thiếu nữ.Quyển 1: Trí Linh - Chương 5: Dưỡng Sinh đan.Quyển 1: Trí Linh - Chương 6: Kĩ xảo.Quyển 1: Trí Linh - Chương 7: Chân khí tầng hai.Quyển 1: Trí Linh - Chương 8: Răn dạy.Quyển 1: Trí Linh - Chương 9: Quán linh.Quyển 1: Trí Linh - Chương 10: Linh khí.Quyển 1: Trí Linh - Chương 11: Phân liệt (Tách ra).Quyển 1: Trí Linh - Chương 12: Thành phẩm và kế hoạch.Quyển 1: Trí Linh - Chương 13: Bích Thủy Uyển.Quyển 1: Trí Linh - Chương 14: Trăm viên đan dược.Quyển 1: Trí Linh - Chương 15: Bản vẽ khôi giáp.Quyển 1: Trí Linh - Chương 16: Đan dược thần hiệu.Quyển 1: Trí Linh - Chương 17: Học nghệ.Quyển 1: Trí Linh - Chương 18: Truyền thụ.Quyển 1: Trí Linh - Chương 19: Chân khí tầng ba.Quyển 1: Trí Linh - Chương 20: Tam nguyệt giác kĩ.Quyển 1: Trí Linh - Chương 21: Thượng phẩm Dưỡng Sinh đan.Quyển 1: Trí Linh - Chương 22: Tầng ba?!Quyển 1: Trí Linh - Chương 23: Kiến thức mới.Quyển 1: Trí Linh - Chương 24: Linh văn phòng ngự.Quyển 1: Trí Linh - Chương 25: Hàn Băng chi thạch.Quyển 1: Trí Linh - Chương 26: Duyên cớ.Quyển 1: Trí Linh - Chương 27: Hàn Băng chi thạch và linh văn phòng ngự.Quyển 1: Trí Linh - Chương 28: Linh văn sáo trang (Thượng).Quyển 1: Trí Linh - Chương 29: Linh văn sáo trang (Trung).Quyển 1: Trí Linh - Chương 30: Linh văn sáo trang (Hạ).Quyển 1: Trí Linh - Chương 31: Giao hàng.Quyển 1: Trí Linh - Chương 32: Giao dịch.Quyển 1: Trí Linh - Chương 33: Cực phẩm đỉnh phong.Quyển 1: Trí Linh - Chương 34: Phẩm chất tối cường.Quyển 1: Trí Linh - Chương 35: Khiếp sợ.Quyển 1: Trí Linh - Chương 36: Khổ tu.Quyển 1: Trí Linh - Chương 37: Chân khí tầng bốn.Quyển 1: Trí Linh - Chương 38: Vui mừng.Quyển 1: Trí Linh - Chương 39: Bì giáp sáo trangQuyển 1: Trí Linh - Chương 40: Uy lực.Quyển 1: Trí Linh - Chương 41: Tranh tài.Quyển 1: Trí Linh - Chương 42:Quyển 1: Trí Linh - Chương 43:Quyển 1: Trí Linh - Chương 44: Lòng đố kị.Quyển 1: Trí Linh - Chương 45: Vị đại sư mai danh ẩn tích.Quyển 1: Trí Linh - Chương 46: Giết!Quyển 1: Trí Linh - Chương 47: Chiến kĩ vs Linh khí.Quyển 1: Trí Linh - Chương 48:Quyển 1: Trí Linh - Chương 49: Gặp lại Phương Hủy.Quyển 1: Trí Linh - Chương 50: