doc truyen tao tac tt truyen chu ebook prc download full

Tào Tặc

Hoàn thành 733 Chương 312704 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Tào Tặc của tác giả Canh Tân trên trang đọc truyện online.Trong Luận ngữ, Khổng Tử có nói: nhân chi sinh dã trực, võng chi sinh dã, hạnh nhi miễn (Lẽ sống là phải ngay thẳng, chẳng ngay thẳng mà sống thì ấy là nhờ may mắn tránh khỏi tai họa mà thôi.)Nhân vật chính Tào Bằng trong truyện là một cảnh sát, sau khi phá án được vinh danh anh hùng, không ngờ kẻ phản bội trong vụ án đó lại chính là bạn thân mình, rồi bị bắn chết. Hắn trọng sinh vào nhà họ Tào thời Tam Quốc. Thử hỏi, như Khổng Tử nói thì có nên tiếp tục sống làm kẻ chính trực như kiếp trước rồi bị phản bội bởi kẻ thân, hay được trọng sinh vào thời loạn lạc là một may mắn cần phải biết nắm giữ ?

Chương 1: Kiếp sau đừng làm anh hùng. Chương 2: Sinh vào Kiến An năm thứ nhất. Chương 3: Ta sẽ kiên cường. Chương 4: Cửa hàng Thành Ký. Chương 5: Đại trượng phu giết người. Chương 6: Đại trượng phu giết người. (2) Chương 7: Đại bàng sẽ có ngày tung cánh. Chương 8: Dự tính tương lai. Chương 9: Người tới trong đêm tuyết. Chương 10: Tiếng gáy đầu tiên. Chương 11: Ta có chí bay cao. Chương 12: Đặng thôn ở Cức Dương. Chương 13: Tỷ tỷ. Chương 14: Đệ tử Lộc Môn. Chương 15: Ai cao quý hơn ai? . Chương 16: Ai cao quý hơn ai? (2). Chương 17: Ai cao quý hơn ai? (3) Chương 18: Phụ tử nói chuyện Chương 19: Tân gia Chương 20: Bễ Chương 21: Bàng đức công. Chương 22: Long hình sưu cốt. Chương 23: Hỏa Thần Ca Chương 24: Thiếu nữ nhà bên. Chương 25: Lời thỉnh cầu của Hồng nương tử Chương 26: Quyền danh thái cực Chương 27: Bách luyện cương đao Chương 28: Tương Dương hào môn Chương 29: Thành Cửu nữ Chương 30: Tùy tùng Chương 31: Binh lính Nghĩa Dương . (1) Chương 32: Binh lính Nghĩa Dương . (2) Chương 33: Binh lính Nghĩa Dương. (1+2) Chương 34: Binh lính Nghĩa Dương . (3) Chương 35: Binh lính Nghĩa Dương . (4) Chương 36: Binh lính Nghĩa Dương . (5) Chương 37: Kiêu ngạo bất tử (1+2) Chương 38: Nông phu và rắn độc. Chương 39: Cảm giác nguy hiểm. Chương 40: Uyển thành hiến đao. Chương 41: Biến đổi lớn ở Uyển thành Chương 42: Biến đổi lớn ở Uyển thành (2) Chương 43: Một đao kinh hoàng ở Uyển thành. Chương 44: Uyển thành thất thủ. Chương 45: Uyển thành theo con đường nào. Chương 46: Lựa chọn nơi Uyển thành. Chương 47: Ác đấu nơi Uyển thành.(1+2) Chương 48: Đồi cao nơi Uyển thành. Chương 49: Lực sĩ ở Uyển thành.(1+2) Chương 50: Uyển thành kết thúc.