doc truyen tao hoa ngoc diep thnd truyen chu ebook prc download full

Tạo Hóa Ngọc Điệp
Tạo Hóa Ngọc Điệp

Tạo Hóa Ngọc Điệp

Tác giả: Mục Dã Tại Sách Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 610 Chương 24233 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Ta thề phải chứng đắc vô thượng đại đạo, trở thành thiên địa chúa tể, hoàn thiện ba nghìn đại đạo, trở về thiên địa. Nguyện thiên địa có câu, chúng sinh tạo hóa!

Lại là một câu chuyện trọng sinh về đô thị.

Chương 1: Tai bay vạ gió Chương 2: Cố Sở Thiên Chương 3: Trở về trường Chương 4: Ngạn Như Chương 5: Trầm Thi Lâm Chương 6: Gặp nạn Chương 7: Trả thù Chương 8: Bình an vô sự Chương 9: Luyện khí một tầng Chương 10: Xe thi đấu Chương 11: Âm mưu Chương 12: Nói chuyện Chương 13: Dự định Chương 14: Trong cơ thể dị biến Chương 15: Đây là ba chân mèo công phu? Chương 16: Lại là Độc Xà Chương 17: Tìm tới cửa Chương 18: Ai bảo ngươi làm? Chương 19: Khó bề phân biệt Chương 20: Huyền Đô đạo trường Chương 21: Bột khí thảo Chương 22: Cổ vũ Chương 23: Hắc sắc hạt châu Chương 24: Luận võ Chương 25: Xuất thủ Chương 26: Lục Thành An đạo khiểm Chương 27: Chiêu Tiêu Hội Chương 28: Lần đầu giao phong Chương 29: Đây không phải là Cố đại thiếu gia nha Chương 30: Cầu cứu Chương 31: Tiên Nhân Khiêu Chương 32: Lăng Thiếu Chương 33: Thế nào lại là ngươi? Chương 34: Ngươi đứng lại đó cho ta Chương 35: Tốt nữ nhân xinh đẹp Chương 36: Ngươi là cầm thú? Chương 37: Nhị thúc Sở Không Chương 38: Tinh nham tinh Chương 39: Cố thị đại thiếu gia Chương 40: Lò bát quái Chương 41: Ngoài ý muốn đột phá Chương 42: Liên Tử Sơn bầy sói Chương 43: An Sơn tam bá Chương 44: Hồng Loan Cận Chương 45: Sinh nhật yến hội Chương 46: Uyển Nhi tâm chuyện Chương 47: Lễ vật Chương 48: Sở Thiên gặp chuyện không may Chương 49: Hồ điệp hình xăm Chương 50: Hồ Điệp Tổ