doc truyen tao hoa chi mon ban dich thcm bd thcmbd truyen chu ebook prc download full

Tạo Hóa Chi Môn (Bản Dịch)

Hoàn thành 1530 Chương 452345 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

- Đây là một thế giới bị tàn phá, đây là một xó xỉnh bị lãng quên...

- Một ngày kia, thời điểm Ninh Thành vô ý, một ngày kia, hắn bị ép buộc đưa đến nơi này. Thế giới này bởi vì có Ninh Thành, sẽ ở trong mênh mông tinh không lưu danh, sẽ ở trong vô tận vũ trụ tỏa sáng!

Chương 0.1 - Mắt thấy là giả Chương 0.2: Hư không hoàng mang Chương 1: Hiểm tử hoàn sinh Chương 2: Tiền đồ khó khăn Chương 3: Thương Lặc Thành Chương 4: Bí mật trong cơ thể Chương 5: Dịch Tinh Đại Lục Chương 6: Nặc Chân Thuật Chương 7: Công việc của Ninh Thành Chương 8: Tụ Khí tầng hai Chương 9: Việc lớn của Học viện Chương 10: Mười danh ngạch Chương 11: Nghe ta là được Chương 12: Không cùng một thế giới Chương 13: Tình cảnh của Ninh Thành Chương 14: Một bạt tai Chương 15: Sát Chương 16: Tiểu ni cô An Y Chương 17: Báo ân Chương 18: Không thể lấy chồng Chương 19: Kỷ Lạc Phi bi thương Chương 20: Mạn Qua Hải Vực hiểm ác Chương 21: Kim Thiền Tử quả Chương 22: Bị ép vào tổ đội Chương 23: Điên cuồng chạy trốn Chương 24: Cường đại năng lực Chương 25: Huyền hoàng tin tức Chương 26: Hữu hình vô tướng Chương 27: Mạn Qua Thành Chương 28: Cường thực chi địa Chương 29: Minh Tâm Học Viện Chương 30: Đuổi theo nhận lấy cái chết Chương 31: Con thuyền quỷ dị Chương 32: Phương Nhất Kiếm bất đắc dĩ Chương 33: Đạo bất đồng Chương 34: Hoang đảo Chương 35: Lan Sa Đảo Chương 36: Tiến vào tâm đảo Chương 37: Ám hồng sắc tường viện Chương 38: Một khoản phát tài Chương 39: Đi nơi nào Chương 40: Lại về Mạn Qua Thành Chương 41: Tách ra Chương 42: Ngươi đồ kỹ nữ Chương 43: Đại An Sâm Lâm Chương 44: Pháp thuật Băng Hệ Chương 45: Ác độc âm ngoan Chương 46: Chỗ tu luyện Chương 47: Bá chủ một phương Chương 48: Một đôi châu hoa