doc truyen tang long dinh tld truyen chu ebook prc download full

Tàng Long Đỉnh

Hoàn thành 96 Chương 5459 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thạch Cơ Tử và Quỷ Cốc Tử sống trong thời chiến quốc. Quỷ Cốc Tử thì thần cơ diệu toán vô song. Thạch Cơ Tử thì võ công độc bá thiên hạ. Sau khi tạ thế, Thạch Cơ Tử đã lưu lại bí kíp Tiềm Long Thần Công vào trong Tàng Long Đỉnh và trồng một cây Cửu Quả Thúy Chi trong đó để giúp đở cho việc luyện công, thế nhưng chín mươi năm qua, không một ai tìm ra bóng dáng của chiếc đỉnh có chứa ngón võ công vô địch, thậm chí nó ở phương hướng nào cũng không ai biết!

Mãi đến mấy tháng trước, người của Mai Đảo bổng nhiên lượm được một miếng ngọc bội xưa, trên đó có khắc rằng chiếc cự đỉnh đang ở tại Đông Hải và cây Cửu Quả Thúy Chi tháng này sẽ chín tới. Tin này lập tức truyền khắp giang hồ, những kẻ bắt hình bắt bóng lại phao rằng Mai Đảo Thế Gia đã tìm được bí đồ của Thạch Cơ Tử, vì lẽ đó mà mang lại cho Mai Đảo hoạ tận diệt toàn gia! Tai kiếp này còn lan tới cả những người có liên quan tới Mai Đảo ...

Chương 1: Trời Thu Đẩm Máu Tình Cốt Nhục - Trường Hận Thâm Cừu Trẻ Đa Mang Chương 2: Tung Hoành Phá Miếu Vung Long Chưởng - Tiêu Hán Cao Sơn Hận Vẫn Trường Chương 3: Trước Ngọn Hán Phong Đao Diệt Tình Thu Tâm Hận Độc Trường Chương 4: Hận Thù Tích Tụ Hàn Tâm Hiệp - Sinh Tử Oan Cừu Đốt Tâm Can Chương 5: Sấm Giật Trời Rung Bao Máu Đổ - Dạ Sắt Tâm Hàn Chuyển Càn Khôn Chương 6: Anh Hùng Qua Ải Bóng Kiều - Tấm Lòng Nhi Nữ Cũng Yêu Anh Hùng Chương 7: Máu Hồng Nhuộm Thắm Biển Khơi - Thuyền Trầm Thây Nổi Tuyền Đài Nhiễu Nhương Chương 8: Máu Hồng Nhuộm Thấm Biển Xanh - Anh Hùng Thi Triển Oai Thần Trấn Hung Chương 9: Đoạn Hồn Nộ Hải Tiềm Long - Ẩn Đăng Đảo Tầm Hung Biển Hận Trường Chương 10: Dưới Đèn Chúc Thọ Thây Phơi - Dương Danh Huyết Kiếp Chấn Thời Võ Lâm Chương 11: Chúc Thọ Quần Hào Ôm Hoài Bảo - Thây Phơi Máu Đổ Khiến Tâm Hàn Chương 12: Cửu U Quỷ Tiểm Hoành Mai Đảo - Kim Lệnh Tam Tăng Khốn Sát Thần Chương 13: Chấn Động Quần Hào Nét Diễm Sắt - Mai Đảo Tung Hoành Gót Cửu U Chương 14: Dã Tâm Tiêu Diệt Quần Hùng Thù Xưa Chưa Trả, Hận Trùng Trùng Thêm Chương 15: Dã Tâm Tiêu Diệt Quần Hùng Thù Xưa Chưa Trả, Hận Trùng Trùng Thêm Chương 16: Lòng Đầy Cảm Phục Thầm Giúp Ân Nhân - Tiễn Người Lên Đảo Gặp Hung Thần Chương 17: Nhất Thời Ngộ Bẫy Rơi Huyệt Hổ - Lực Đoạn Vòng Thiết Giao Long Xuất Chương 18: Tri Âm Tao Ngộ Trong Huyệt Hổ - Truy Hung Thân Dấn Huyết Long Sào Chương 19: Quyết Đấu Huyết Long Trong Cổ Động - Song Phương Thi Thố Tận Tài Năng Chương 20: Phong Vân Tề Tập Trên Hải Đảo Rồng - Xuất Hiện Tuyệt Diệt Hết Họa Căn Chương 21: Theo Thuyền Vào Tận Huyệt Địch - Muốn Được Giai Nhân Khéo Kế Gian Chương 22: Muốn Bắt Nên Mới Thả - Trước Núi Ẩn Sát Cơ Chương 23: Huyết Kiếp Thủ Xuất Hiện - Huyết Thù Trả Thù Từ Đây Chương 24: Thế Trận Quân Bình Mau Tiến Thoái - Lưỡng Hạ Liên Thủ Thiêu Thiếu Niên Chương 25: Vì Từ Tâm Nên Rơi Vào Hố Hiểm - Thây Chất Đầy Lại Khiến Hiểu Lầm Chương 26: Buồn Đau Lòng Ngọc Nữ Lại Khởi Chiến Địch Sào Chương 27: Trên Cô Phong Tụ Phong Vân - Cửu U Đảo Lại Khởi Chiến Chương 28: Tốt Bại Lệnh Chủ Hiện - Cố Nhận Hội Thiếu Niên Chương 29: Huyết Kiếp Thủ Phùng Địa Sát Lệnh - Long Hổ Quyết Đấu Đỉnh Cô Phong Chương 30: Sóng Còn Chưa Lặng Triền Lại Khởi - Trên Đỉnh Cô Phong Nát Lòng Trinh Chương 31: Nặng Nội Thương Hào Kiệt Mệnh Nguy Trọng - Nghĩa Lớn Anh Hùng Đồng Cứu Chương 32: Dù Sống Chết Miệng Không Oán Than - Chốn Hiểm Nguy Lòng Quyết Báo Ân Chương 33: Đơn Thân Vào Đầm Rồng Huyệt Hổ - Lời Ngạo Cao Chấn Động Quần Hùng Chương 34: Ân Oán Vừa Một Phen Báo Đáp - Anh Hùng Do Ám Toán Thương Thân Chương 35: Giữa Trùng Vây Sức Cùng Địch Nhị Thánh - Chốn Thâm Sơn Lực Kiệt Gặp Thùy Long Chương 36: Tưởng Thoát Hiểm Lại Lâm Cảnh Hiểm - Ngỡ Mình Kiêu Còn Gặp Người Kiêu Chương 37: Chạm Trán Quái Nhân, Mệnh Thành An - Gặp Kỳ Duyên, Được Trao Kiếm Báu Chương 38: Giữa Hang Sâu Địa Đao Bỏ Mạng - Lên Non Cao Huyết Kiếp Báo Thù Chương 39: Nhớ Lời Ước Quay Về Chốn Cũ - Lại Bất Ngờ Chạm Mặt người Xưa Chương 40: Thả Cừu Nhân, Hận Lại Sâu Thêm Hận - Giải Hiểu Lầm, Tình Càng Nặng Thêm Tình Chương 41: Rồng Lạc Đầm Con Tôm Cá Nhạo - Hùm Về Đồng Nội Chú Mèo Khinh Chương 42: Trút Hơi Tàn, Nhị Bảo Chủ Lộ Mưu Gian - Đeo Kiếm Báu, Tiểu Anh Hùng Đi Cứu Giá Chương 43: Giả Trang Nhân Một Chiêu Phục "Địa Sát" - Mạo Chấn Thiên "Nhị Thánh" Ép Gian Nha Chương 44: Chim Non Về Tổ, Nhất Tiên Kiêu Với Trời Xanh - Kiếm Báu Rời Đao, Nhị Thánh Hồn Về Chính Suối Chương 45: Rượu Ép Lòng Sầu Say Lúy Lúy - Mãi Ôm Tình Hận Sóng Lất Lay Chương 46: Tiêu Diệt Hùng Binh Vừa Thoát Hiểm - Sa Tay Mãnh Tướng Lại lâm Nguy Chương 47: Ôm Hận Ẩn Cư Nay Nhận Tri Âm - Mòn Mỏi Tìm Cừu Gặp Ngay Địch Thủ Chương 48: Thương Mãnh Long Một Kiếm Về Trời - Giận Nguyệt Hoa Ba Quân Phạm Đảo Chương 49: Hận Thiên Tiên Rắp Tâm Bày Chước Quỷ - Tứ Lực Sĩ Một Kiếm Táng Tiêu Hồ Chương 50: Gặp Cường Địch, Phu Nhân Phải Hiện Mình - Thế Chân Vạc, Gian Tế Đành Bỏ Lốt