doc truyen tan the lanh chua ttlc truyen chu ebook prc download full

Tận Thế Lãnh Chúa
Tận Thế Lãnh Chúa

Tận Thế Lãnh Chúa

Tác giả: Buồn Ngủ Muốn Gối Thể loại: Khoa Ảo Nguồn: http://tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 856 Chương 152579 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tận thế giáng lâm, sơn hà lật úp, thế giới bị triệt để game hóa, hơn nữa còn là một khoản tập kiến thiết, mạo hiểm, sinh hoạt làm một thể game.

Ở tận thế bên trong kéo dài hơi tàn một năm lâu dài Trình Dương sống lại đến tận thế giáng lâm hai ngày trước, mà lại nhìn hắn làm sao lấy thiên địa làm bàn cờ, thành trì làm quân cờ, diễn dịch một hồi không giống nhau tận thế cuộc chiến.

Hàng đọc giải trí cho thiếu thuốc, thể loại tận thế kết hợp game hóa, số liệu ổn + main bá...

Chương 1: Ly kỳ sống lại Chương 2: Chiếm lĩnh trụ sở Chương 3: Nhanh chóng thăng cấp Chương 4: Chuẩn bị cuối cùng Chương 5: Tai nạn giáng lâm Chương 6: Cấp tốc cứu viện Chương 7: Thay đổi thiên phú Chương 8: Chuyển chức Chương 9: Nội chính nhân tài Chương 10: Chỉ huy chiến đấu Chương 11: Thử thách Chương 12: Nghề nghiệp pho tượng Chương 13: Tương thành đau thương Chương 14: Đánh đêm Chương 15: Phó bản Chương 16: Màu máu giáo đường Chương 17: Qua cửa Chương 18: Mục sư pho tượng Chương 19: Đi tới huệ dân trấn Chương 20: Cứu viện Chương 21: Giao tâm Chương 22: Thu nạp Chương 23: Hoặc chúng Chương 24: Xưng hô Chương 25: Cấp hai pho tượng Chương 26: Lãnh địa thăng cấp Chương 27: Thăng cấp cấp cao Chương 28: Thiên sứ cổ vũ Chương 29: Tương thành huyết chiến Chương 30: Sắp xếp Chương 31: Bầy sói Chương 32: Độc đấu Chương 33: Người kỳ lạ Chương 34: Bị chắn thông đạo Chương 35: Quét sạch Chương 36: Phòng luyện đan Chương 37: Trời sinh dược thể Chương 38: Hạp dược chính là không giống nhau Chương 39: Chế dược Chương 40: Gỗ Chương 41: Xuất phát Chương 42: Dẫn xà xuất động Chương 43: Đầu lang chém đầu Chương 44: Di hoa tiếp mộc Chương 45: Quân chia thành hai con đường Chương 46: Vào thành Chương 47: Vận mệnh Chương 48: Nộ giết Chương 49: Phong chi ràng buộc Chương 50: Quy hoạch