truyen tan nhuong thu tnt ebook prc download full

Tần Nhương Thư

Hoàn thành 25 Chương 267 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Sơn Đông hữu Tứ phụng - Tế Nam hiện Nhất long Chương 2: Điếm trung kết đệ huynh - Lâu thượng phùng Cưu tặc Chương 3: Hồng Nhan thiên lý tầm phu tướng - Hạt Nhãn ly hương ngộ sát tinh Chương 4: An Dương Lã thị mưu chung đỉnh - Chính Khí khai trang huyết mãn môn Chương 5: An Dương Lã thị mưu chung đỉnh - Chính Khí khai trang huyết mãn môn Chương 6: Thủy thượng tróc Xà vương - Hồ biến kiến đại cừu Chương 7: Danh chính tâm bất chính - Biển Thước phục Lưỡng ma Chương 8: Hồng Nhan tâm địa vô năng trắc - Tặc ổ thùy tri hữu cố nhân Chương 9: Mỹ nhân Đổ Bác Thần giai bại - Quân khứ hoàn tuyền thiết cấp truy Chương 10: Phục sinh báo gia cừu - Hồi hương tầm thân thế Chương 11: Huyết lưu Tây Nhạc Ma vương tẩu - Hả dạ Thần Long đáo cửu tuyền Chương 12: Cốc trung thi diệu kế - Thần lựu khiếp Thần Quang Chương 13: Càn Sơn Biển Thước nạn thiêm thọ - Vong ngã, vong dung hữu nhất nhân Chương 14: Tứ Mi tái xuất nhan như ngọc - Chân giả nan phân nhân nghi mang Chương 15: Tứ Mi tái xuất nhan như ngọc - Chân giả nan phân nhân nghi mang Chương 16: Vong linh quy đáo Âm Sơn địa - Mộc xá xuân tình thức mộng nhân Chương 17: Báo Ứng phùng báo ứng - Giang biên khấp hiền thê Chương 18: Khê ngạn kiến Vô Y - Bích thượng phùng quỷ kế Chương 19: Khê ngạn kiến Vô Y - Bích thượng phùng quỷ kế Chương 20: Hải Long bất khả đương Lân Hỏa - Giai đắc vô thu lưỡng vĩnh hoan Chương 21: Hải Long bất khả đương Lân Hỏa - Giai đắc vô thu lưỡng vĩnh hoan Chương 22: Hồng Nhan thí phát nan vong ái - Hiểm đạo Thần quân thí bất toàn Chương 23: Long đàm tầm nghĩa phụ - Cựu địa ngộ thê nhi Chương 24: Tuyết thượng uyên ương thiên lý hiệp - Tây Hạ hồng nhan đãi cố nhân Chương 25: Tuyết thượng uyên ương thiên lý hiệp - Tây Hạ hồng nhan đãi cố nhân