doc truyen tan ca tc truyen chu ebook prc download full

Tần Ca

Hoàn thành 107 Chương 6569 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Năm Tần Chiêu Tương Vương thứ bốn mươi tám;

Tức năm 260 TCN, tháng giêng;

Tần Thuỷ Hoàng sinh ở kinh đô Hàm Đan Triệu quốc;

Là trưởng tử của Tần Trang Tương Vương Tử Sở.

Tần Thuỷ Hoàng họ Doanh tên Chính;

Lại vì sinh ra lúc cha là Trang Tương Vương còn đang làm con tin tại Triệu quốc;

Cho nên cũng xưng Triệu Chính.

Chương 1: Ngàn năm Chương 2: Là may mắn? Là bất hạnh? Chương 3: Tử đích biệt khuất Chương 4: Chất tử Chương 5: Trùng sinh đích “phúc lợi” Chương 6: Phục tô? Phù tô? Chương 7: Nguyên tắc Chương 8: Nhà nhà đều có chuyện khó khăn Chương 9: Mông sư Chương 10: Tôn sư Chương 11: Thông thiên đại kế (thượng) Chương 12: Thông thiên đại kế (hạ) Chương 13: “Khấu” (giữ lại) hàn phi Chương 14: Tự mình cố gắng Chương 15: Xuất chinh Chương 16: Tiêu chuẩn của nam nhân Chương 17: Đều có thiên mệnh Chương 18: Thỏa hiệp, nhưng không từ bỏ Chương 19: Cái mông nở hoa Chương 20: Làm bẽ mặt Chương 21: Ai đang tính kế? Chương 22: Kịch hay giờ tắm rửa Chương 23: Đích tử Chương 24: Cẩm nang Chương 25: Cái giá lớn của sự hiếu kỳ Chương 26: Tống biệt Chương 27: Nguy cơ Chương 28: Đại chất tử Chương 29: “Sinh tử’ tuyệt luyến” muốn oán ai? Chương 30: Thích (đâm) tần (thượng) Chương 31: Thích tần (hạ) Chương 32: Ai thật ai giả? Chương 33: Lịch sử xoay chuyển (thượng) Chương 34: Lịch sửxoay chuyển (hạ) Chương 35: Nước ngập đại lương (thượng) Chương 36: Nước ngập đại lương (trung) Chương 37: Nước ngập đại lương (hạ) Chương 38: Tiến hóa thành nam nhân Chương 39: Tham ăn chịu bi thảm (thượng) Chương 40: Tham ăn chịu bi thảm (hạ) Chương 41: Phù tô thực bối rối Chương 42: Phù tô quấn quýt Chương 43: Lựa chọn Chương 44: Con đường phải đi của nam nhân chân chính (thượng) ~ Chương 45: Con đường phải đi của nam nhân chân chính (trung) ~ Chương 46: Con đường phải đi của nam nhân chân chính (hạ) ~ Chương 47: Nô gia khuê danh “ngu cơ” ~ Chương 48: Oa, mở to mắt ra mà nhìn! ~ Chương 49: Con gì cắn sưng môi ta? ~ Chương 50: Nhất thống chi ‘thủy hoàng’ ~