doc truyen tam tam he liet - bo 5 - ai than thien thac tuyen tthl-b5-atttt truyen chu ebook prc download full

[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến
[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

Hoàn thành 10 Chương 1439 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Edit: Nguyệt Nhi

Beta: Anh Tử

Giang Viễn Lưu bị đuổi học tới chín lần chỉ vì đánh kẻ định quấy rối tình dục mình. Cuối cùng trong nhà liền ra lệnh cấm ba điều đối với cậu.

Thứ nhất, không được động tay chân đánh người bất kể tình huống gì.

Thứ hai, nếu bị quấy rối thì phải tránh, không tránh được thì trốn.

Thứ ba, nếu bị đuổi học một lần nữa thì tự động cút ra khỏi nhà.

Chính ba điều này khiến cậu chẳng thế làm gì được tên học trưởng đang ép sát cậu vào tường để ngửi mùi tóc cậu.