doc truyen tam quoc trung sinh ma manh khoi tqtsmmk truyen chu ebook prc download full

Tam Quốc Trọng Sinh Mã Mạnh Khởi
Tam Quốc Trọng Sinh Mã Mạnh Khởi

Tam Quốc Trọng Sinh Mã Mạnh Khởi

Tác giả: Hạ Hải Thương Tùng Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 0 Chương 33924 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nhân vật của truyện là người hiện đại trọng sinh làm Mã Siêu thời Tam Quốc.

Tuy nhiên khác với lịch sử, Mã Siêu ra đời sớm 8 năm, nên dẫn đến thiên địa dị tượng, nhờ đó được Nam Hoa (sư phụ của Trương Giác) tìm tới tặng sách.

Quyển đầu của truyện có tựa là Du lịch Cửu Châu, nói về việc nhân vật chính du lịch khắp nơi kết bạn với những nhân vật nổi tiếng trong Tam Quốc. Đa phần là kết giao chứ khá ít trường hợp thu làm thủ hạ ngay. Chủ yếu là tạo ấn tượng tốt để đến loạn thế họ đến đầu nhập.

Các danh nữ thời Tam Quốc cũng bắt đầu xuất hiện, tuy hẵng còn là loli.

Truyện diễn ra khá nhẹ nhàng, các cuộc hội ngộ nhân vật lịch sử vô cùng ngẫu nhiên.

Không có chuyện "không thu về mình dùng được thì..."

 

Chương 1: Mã Đằng mừng có Lân nhi Chương 2: Nam Hoa cười luận tinh tượng Chương 3: Luận đại thế, phụ tử đối thoại Chương 4: Học vấn sơ thành, tiên sinh rời đi Chương 5: Bái sư ngẫu ngộ văn sĩ Chương 6: Ăn mặt mới quen đại hán Chương 7: Cáo biệt Diêm Trung Mã Siêu xuất sư Chương 8: Gặp Mã Đằng, tự Mạnh Khởi Chương 9: Dục du học, cố nhân đến đầu Chương 10: Đi trên đường cứu giúp phụ tử Chương 11: Vân Trung Thành Mã Siêu nhập ngũ Chương 12: Cửu Nguyên Cốc Trương Dương nói rõ ngọn nghành Chương 13: Tinh nhuệ doanh Mã Mạnh Khởi luyện binh Chương 14: Đại bỉ, ba người ra đề Chương 15: Tỷ thí không có người thua Chương 16: Dục xuất binh quyết ý dụng binh Chương 17: Ba người định ra tiến quân an bài Chương 18: Ngàn quân xuất chinh, tập kích tiểu cốc Chương 19: Lữ Bố đánh chết Đàn Thạch Hòe Chương 20: Đinh Nguyên thế bức Lữ Phụng Tiên Chương 21: Bị ép, bất đắc dĩ Lữ Bố bái nghĩa phụ Chương 22: Vi đại tài Mạnh Khởi đến Ký Châu Chương 23: Triệu gia thôn Mã Siêu tìm hiểu Đồng Uyên Chương 24: Luận võ nghệ Triệu Vân chiến Thôi Mã Chương 25: Tụ trên núi uống rượu tâm sự Chương 26: Ở ngoài thôn đánh mã cáo biệt Chương 27: Hà Gian Mạo Huyền có Trương Cáp Chương 28: Trên đường lớn đi cứu người Chương 29: Xứ U Châu, Trương Phi xuất hiện Chương 30: Thành Trác Huyện, Mã Siêu chẩn bệnh Chương 31: Nhớ lại chuyện cũ, cừu nhân đột kích Chương 32: Bàn đối sách Mã Siêu động não Chương 33: Ngoài Trác Huyện, Đỗ - Trương giằng co Chương 34: Hai cục thắng, Thôi - Mã dùng võ Chương 35: Thành Vô Chung, Mã Siêu được kiếm Chương 36: Quận Huyền Thố, Thôi An thuần mã Chương 37: Ở ngoại ô, hai người nói mã Chương 38: Tới Nhạc Lãng, Mạnh Khởi dự tiệc Chương 39: Nhìn xa trông rộng Đỗ Nghĩa nói đánh cuộc Chương 40: Ngộ đại hiền Quản Ninh nói tị thế Chương 41: Mã Mạnh Khởi truyền thụ chuy pháp Chương 42: Vũ An Quốc bái chủ Mã Siêu Chương 43: Trên quan đạo Mạnh Khởi chiến sơn tặc Chương 44: Trong sơn trại Mã Siêu thu Quản Hợi Chương 45: Quản Hợi thương lượng trừ Ngũ Hại Chương 46: Mã Siêu tụ chúng thiết kế mưu Chương 47: Được tình báo, Ngũ Hùng xuất thủ Chương 48: Đại kiếp đến, ba người ném mạng Chương 49: Tập sơn trại có cá lọt lưới Chương 50: Tra tù nhân ác có ác báo