doc truyen tam quoc than tien lao su tqttls truyen chu ebook prc download full

Tam Quốc Thần Tiên Lão Sư
Tam Quốc Thần Tiên Lão Sư

Tam Quốc Thần Tiên Lão Sư

Tác giả: Dã Thái Đại Thụ Thể loại: Khoa Ảo Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Ngưng Convert 99 Chương 15904 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thế giới này lúc đầu không có thần tiên, hắn tới có thần tiên;

Thế giới này lúc đầu không có khoa học kỹ thuật, hắn tới có khoa học kỹ thuật;

Thế giới này lúc đầu không có võ công, hắn tới có võ công;

Thế giới này lúc đầu không có ma pháp, hắn tới có ma pháp;

Thế giới này lúc đầu không có Yêu tộc, hắn tới có Yêu tộc .

5 chương truyện mới nhất

Chương 01: Mang theo trò chơi xuyên qua (sửa chữa) Chương 02: Tiên nhân đệ tử (cầu cất giữ) Chương 03: Đại hiền lương sư? (Cầu đề cử) Chương 04: Áo trắng bạch mã (cầu đề cử) Chương 05: Truyền thụ nội công tâm pháp (cầu đề cử) Chương 06: Học sinh (cầu cất giữ) Chương 07: Sinh hoạt thư ký tam nương (cầu đề cử) Chương 08: Trương sừng trâu (cầu đề cử) Chương 09: Hỏa long thuật (cầu cất giữ) Chương 10: Người chết sống lại (cầu đề cử) Chương 11: Tiên đạo công pháp (cầu cất giữ) Chương 12: Quỳnh tương ngọc dịch (cầu đề cử) Chương 13: Đậu hũ (cầu cất giữ) Chương 14: Đặt mua gia nghiệp (cầu đề cử) Chương 15: Mở y quán (cầu cất giữ) Chương 16: Tu tiên gian nan (cầu đề cử) Chương 17: Nam Hoa Trang Chu (cầu cất giữ) Chương 18: Trang Chu bái sư (cầu cất giữ) Chương 19: Tuyệt cú câu đối (cầu đề cử) Chương 20: Kinh khủng tính nhẩm năng lực (cầu đề cử) Chương 21: Trên cái thế giới này có quỷ hay không Chương 22: Hà Gian Đại tướng Nhan Lương Chương 23: Đông Hán không có xào rau Chương 24: Thuật thôi miên (một) Chương 25: Thuật thôi miên (hai) Chương 26: Thuật thôi miên (ba) Chương 27: Quỷ bà Chương 28: Đại y Trương Lương Chương 29: Định Thân Thuật? Chương 30: Thái Bình yếu thuật Chương 31: Bạch mã nghĩa tòng Chương 32: Diêm Tích Kiều luyện võ tư chất Chương 33: Điền Phong là ăn bám Chương 34: Tiên nhân Vu Cát Chương 35: Ôn dịch phòng hộ sổ tay Chương 36: Phòng dịch vận động Chương 37: Lần đầu gặp Trương Giác (cầu cất giữ) Chương 38: Hệ thống thăng cấp, lựa chọn công pháp Chương 39: Cao Thuận (cầu cất giữ) Chương 40: Cao Thuận bái sư (cầu cất giữ) Chương 41: Muốn sáng tạo học phái Chương 42: Thành lập tiên môn, tứ đại học viện Chương 43: Danh sĩ Trịnh Huyền tới chơi (cầu cất giữ) Chương 44: Thiên văn xem bói Chương 45: Phù văn Bảo Điển (cầu cất giữ) Chương 46: Tiên Thiên Cảnh Giới, Hỏa Diễm Đao Chương 47: Như thế nào vật lý? Chương 48: Đen Archimedes Chương 49: Bán tấm gương Chương 50: Dịch dung thuật