doc truyen tam quoc dai tuan thu su tqdtts truyen chu ebook prc download full

Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư
Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư

Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư

Tác giả: Hổ Báo Kỵ Thể loại: Lịch Sử Nguồn: tangthuvien.vn

Ngưng Convert 828 Chương 163351 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

 

Chu Phàm xuyên qua đến hán mạt, thành Chu Du hắn ca, lại nhiều cái Tuần Thú sư hệ thống, từ đây thiên hạ động vật đều ở nắm trong bàn tay.

Công Tôn Toản ngươi có ngựa trắng nghĩa từ, ngươi chờ, ta tổ cái hắc mã nghĩa xưa nay vui đùa một chút.

Tào Tháo ngươi có hổ báo kỵ, ngươi chờ, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính hổ kỵ cùng báo kỵ.

Lữ Bố ngươi có Tịnh châu lang kỵ, ngươi chờ, cái này... Lang kỵ binh ta còn thực sự không có, nếu không tổ cái tượng kỵ binh tới chơi chơi.

Đúng rồi, Lữ Bố tiểu tử ngươi đừng chạy, đem ngươi cái kia thớt Xích Thố đứng lại cho ta đến.

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Đại Tuần Thú sư Chương 2: Đại Kiều Tiểu Kiều Chương 3: Ra ngoài phủ Chương 4: Khăn vàng Chương 5: Mãnh hổ Chương 6: Hai chân mãnh hổ Chương 7: Thu phục dũng tướng Chương 8: Lần đầu gặp gỡ tào viên Chương 9: Kết giao Chương 10: Ép duyên Chương 11: Đợi ta tóc dài cùng eo, thiếu niên cưới ta khỏe không? Chương 12: Điển Vi đến Chương 13: Nỗi nhớ nhà Chương 14: Bệ hạ triệu kiến Chương 15: Vào cung gặp vua Chương 16: Hà tiến tìm cớ Chương 17: Vị Ương Cứu Lệnh Chương 18: Bái sư Lô Thực Chương 19: Đi nhậm chức Chương 20: Thu hoạch Chương 21: Biến hóa Chương 22: Đỏ thẫm tiểu mã Chương 23: Xích huyết Chương 24: Anh vũ Chương 25: Hồng anh Chương 26: Tuyên truyền Chương 27: Đánh ra danh tiếng Chương 28: Mục đích Chương 29: Lấy lòng? Chương 30: Đánh cờ Chương 31: Phượng tiên lâu Chương 32: Tuân Du Chương 33: Kinh hỉ Chương 34: Anh vũ phú Chương 35: 200 kim Chương 36: Viên Thiệu VS Viên Thuật Chương 37: Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi Chương 38: 10 tháng sau Chương 39: Mưu tính Chương 40: Đường Chu Chương 41: Mật báo Chương 42: Tập nã Chương 43: Linh đế nộ Chương 44: Kỵ Đô úy Chương 45: Sắp xếp Chương 46: Mời Chương 47: Vũ Lâm kỵ Chương 48: Lập uy Chương 49: Cà rốt và cây gậy Chương 50: Mai phục