doc truyen tam quan tq truyen chu ebook prc download full

Tẩm Quân

Hoàn thành 110 Chương 6312 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hầu gái Chương 2: Tâm kế trong lòng Chương 3: Tiến cống nữ Chương 4: Khiêu gợi mờ ám Chương 5: Thầm hạ quyết tâm Chương 6: Ý muốn chiếm hữu Chương 7: Đêm lạnh Chương 8: Dù cho sủng hai đêm. (1) Chương 9: Dù cho sủng hai đêm. (2) Chương 10: Thịnh sủng. Chương 11: Hách Liên Bá Thiên giận. Chương 12: Tìm hắn. Chương 13: Gương mặt kia. Chương 14: Lại đi tìm hắn. Chương 15: Ôm nàng vào lòng. Chương 16: Có mục đích gì. Chương 17: Người đàn ông cầm bội kiếm. Chương 18: Hồi mâu nhất tiếu. Chương 19: Gặp ở hoa viên. Chương 20: Sự yên lặng không lời. Chương 21: Vũ Khuynh. Chương 22: Xoay chuyển tình thế. Chương 23: Pha trà đón khách. (1) Chương 24: Pha trà đón khách. (2) Chương 25: Pha trà đón khách. (3) Chương 26: Khôi phục thịnh sủng. Chương 27: Tranh thủ tình cảm. Chương 28: Lạc lối. Chương 29: Đau lòng. Chương 30: Phong Phi. Chương 31: Lời khuyên của Chu Uyển Bích. Chương 32: Ý chỉ phong phi. Chương 33: Cầu kiến. Chương 34: Lời mời đi chơi hồ. Chương 35: Rơi xuống hồ sen. Chương 36: Rơi xuống hồ sen. Chương 37: Không muốn buông tay. Chương 37: Tỉnh lại. Chương 38: Sợ hãi. Chương 39: Tức giận. Chương 40: Chỉ ỷ lại người. (1) Chương 41: Chỉ ỷ lại người. (2) Chương 42: Không có ý tốt. Chương 43: Cho buồn lòng ai. Chương 44: Nghi ngờ. Chương 45: Phát sốt. Chương 46: Dụng ý kín đáo. Chương 47: Đừng mang mặt nạ. Chương 48: Ai đến thăm dò. Chương 49: Đã yêu mấy phần.