doc truyen lieu trai dai thanh nhan - tai lam hien gia tltlhg truyen chu ebook prc download full

Tại Liêu Trai Làm Hiền Giả

Hoàn thành Convert 800 Chương 110098 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Liêu Trai Đại Thánh Nhân - Tại Liêu Trai Làm Hiền Giả.

Ruộng tốt vạn mẫu, nô bộc mấy trăm, hào môn đại trạch... Lý Tu Viễn xuyên qua trở thành địa chủ nhà đại thiếu gia, không có chút nào chí khí hắn vốn định làm một lần bại gia tử, khi một cái hoàn khố đệ tử, đùa giỡn đẹp tỷ, quảng thu tiểu thiếp, tiên y nộ mã.

Thẳng đến có ngày hắn đột nhiên phát phát hiện mình nhà tại Quách Bắc huyện, huyện ngoài có cái Lan Nhược Tự.

Càng trí mạng là Lý Tu Viễn trời sinh Thất Khiếu Linh Lung Tâm, quỷ quái ăn hắn một giọt tâm đầu huyết có thể tăng trăm năm tu vi, ăn hắn một mảnh tim can có thể thành ngàn năm lão yêu, đem cả người hắn nuốt, lập tức vũ hóa thành tiên.

Vẫn còn may không phải là tất cả quỷ quái đều là như thế tàn bạo, ngẫu nhiên cũng có mấy cái lòng mang ý đồ xấu diễm quỷ, hồ nữ, chạy tới tranh muốn đoạt lấy làm thê thiếp của hắn.

Chương 1: Quách Bắc huyện bên trên hàng thánh nhân Chương 2: Lý Tu Viễn Chương 3: Sơn Tiêu bắt người Chương 4: Đỗ quả phụ Chương 5: Xuống núi về thôn Chương 6: Gấp giấy vì hạc Chương 7: Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử Chương 8: Đùa giỡn Chương 9: Cáo tinh Chương 10: Còn xin cho ta một bộ mặt Chương 11: Khổng Sinh Chương 12: Tranh luận Chương 13: Thanh Hồ độ kiếp Chương 14: Lan Nhược Tự Chương 15: Tiên cung Chương 16: Phó ước Chương 17: Bày ra đại sự Chương 18: Thành Hoàng báo mộng Chương 19: Duyên tới duyên đi Chương 20: Thần Thụ Yêu cây? Chương 21: Người chuyển sống, cây chuyển chết Chương 22: Tang sự Chương 23: Chặt cây Thiên Niên Thụ Yêu Chương 24: Nhiếp Tiểu Thiến mộ Chương 25: Ấm chân Chương 26: Sáng sớm Chương 27: Lý gia chi giàu Chương 28: Chuột bạch Chương 29: Khải Linh phù Chương 30: Trương Thuận Chương 31: Phóng sinh Chương 32: Thiên thần hạ phàm? Chương 33: Truy sát Chương 34: Vương bà cốt Chương 35: Gặp hổ Chương 36: Đại không ổn Chương 37: Thiên địa hộ tống Chương 38: Nhân sơn đại đạo Chương 39: Đạo này thiên địa bất dung Chương 40: Cách xem Chương 41: Quỷ thắt cổ Chương 42: Đốt sạch Chương 43: Lại bị sờ giường Chương 44: Mây đen tan hết Chương 45: Trên đường gặp quỷ sai Chương 46: Kiện cáo quấn thân Chương 47: Muốn tiền không muốn mạng Chương 48: Nhập huyện nha Chương 49: Giận mà rời đi Chương 50: Huyện nha dọn nhà