doc truyen tac mieu tm truyen chu ebook prc download full

Tặc Miêu

Hoàn thành 6 Chương 18272 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Cuối triều nhà Thanh, quân Thái Bình Thiên Quốc nổi dậy. 

Trương Tiểu Biện, gã du thủ du thực làng Kim Quang, tình cờ lạc bước vào ngôi mộ hoang của Quý phi triều trước, gặp được bậc kỳ nhân, lại được truyền cho pho kỳ thư dạy môn xem tướng mèo, tướng chó đã thất truyền từ nhiều đời trước. Cũng từ đó, hắn bị cuốn vào dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử. Từ một kẻ khố rách áo ôm, Trương Tiểu Biện bỗng dưng trở thành bậc anh hùng của thành Linh Châu, giúp quan trên phá các vụ án lớn, trừ bọn yêu đạo gây hoạ trong thành, thống lĩnh "Nhạn Doanh" chiến đấu với quân Thái Bình Thiên Quốc... mỗi lần ngộ hiểm đều có linh miêu tương trợ vượt qua nguy khốn.  

Nhưng, lũ "Tặc Miêu" thần bí ấy, liệu có thực sự mang vinh hoa phú quý đến cho Trương Tiểu Biện như vị kỳ nhân kia đã nói? Hay tất cả chỉ là một cái bẫy lớn đã được bí mật giăng sẵn để chờ hắn bước vào?

Quyển thứ nhất : Lâm chung Lão quỷ - Hồi thứ 1: Chó húc Hồi thứ 2: MỘ MÈO KHÓC Hồi thứ 3 : XÁC PHƯỢNG Hồi thứ 4: LÂM TRUNG LÃO QUỶ Hồi thứ 5: ÚNG TRỦNG SƠN Hồi Thứ 6: CƯƠNG THI MỸ NHÂN Hồi thứ 7: ẾCH KÊU MƯA Hồi thứ 8: THÀNH LƯU CHÂU Quyển thứ hai : Nhà ma Hòe Viên - Hồi thứ 1: Kim Ngọc Nô Hồi thứ 2: MỸ NHÂN VU Hồi thứ 3: DẬT SỰ ĐỀN TIÊN Hồi thứ 4: TRẺ CON LOẠN NHÀ Hồi thứ 5: LẦU ĐŨA Hồi thứ 6: MẮT MÈO Hồi thứ 7: HẦM NGƯỜI SỐNG Hồi thứ 8: QUÁI TĂNG Hồi 9 : BÁT TIÊN LÂU Hồi thứ 10: TẠO SÚC Quyển thứ ba : Chó Ngao Thần - Hồi thứ 1: Đàm đạo nhân Hồi thứ 2: Một nghìn ba trăm đao Hồi thứ 3: Lăng trì Hồi thứ 4: Chó ngao thần Hồi thứ 5: Tai mèo nhỏ  Hồi thứ 6: Lò đúc kiếm Hồi thứ 7: Bạch gia Hồi thứ 8: Tinh tinh trản Hồi thứ 9: Lấy đèn trộm dầu Quyển thứ 4 : Tháp Vương - Hồi thứ 1: Kinh thiên động địa Hồi thứ 2: Mây mù biến hóa Hồi thứ 3: Vua của tháp cổ Hồi thứ 4 Hồi thứ 5: Độ thủy hồ lô miêu Hồi thứ 6: Độ thủy hồ lô miêu Hồi thứ 7: Bạch Tháp Chân Nhân Hồi thứ 8: Quấn gai tra, lột da hỏi Hồi thứ 9: Nhạn Doanh Quyển thứ năm : Nhạn doanh - Hồi thứ 1: Nhạn bài lý tứ Hồi thứ 2: Người kể chuyện, Hồi thứ 3: Rải đậu sông La Sát Hồi thứ 4: Cáo ba mắt Hồi thứ 5: Hoàng Thiên Đăng Hồi thứ 6: Mèo gào Hồi thứ 7: Huyết chiến Hồi thứ 8: Thưởng cô lệnh Quyển thứ sáu : Tiệt Yêu Tự - Hồi thứ 1: Trường diện la hán Hồi thứ 2: Xem tướng trâu bò Hồi thứ 3: Qủa Phụ Nướng Bánh Hồi thứ 4: Ngõa Quán tự Hồi thứ 5: Vãn Hồi Cơ Trời Hồi thứ 6: Biến Cố Kinh Người