doc truyen ta thieu duoc vuong ttdv truyen chu ebook prc download full

Tà Thiếu Dược Vương
Tà Thiếu Dược Vương

Tà Thiếu Dược Vương

Hoàn thành 844 Chương 327627 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đại thiếu quần áo lụa là? Nói đùa, ta không phải đại thiếu quần áo lụa là, hãy nhìn cho rõ thân phận của bổn thiểu gia!

Bổn thiếu gia là gia chủ, là người chủ Nhậm gia một gia tộc lớn nhất của Minh Ngọc Hoàng Triều, nếu muốn gọi bản đại thiếu quần áo lụa là, thỉnh gọi ta là gia chủ quần áo lụa là...

Về cảnh giới: Luyện Thể Cảnh, Chân Khí Cảnh, Thần Thông Cảnh, Âm Dương Cảnh, Thái Cực Cảnh; Pháp Thần Cảnh...

Chương 1: Cuộc gặp gỡ thần kỳ Chương 2: Ngốc Không? Chương 3: Trưởng lão răn dạy Gia Chủ quần áo lụa là. Chương 4: Nổi giận, phẫn nộ. Chương 5: Không mắng không thành thật. Chương 6: Thì ra là như vậy! Chương 7: Tác dụng của ngu xuẩn! Chương 8: Cản đường không phải là chó ngoan! Chương 9: Chúng ta hạ độc cho nàng! Chương 10: Luyện Thể Thiên của Ngọc Hoàng Quyết! Chương 11: Phương pháp tu luyện khủng bố Chương 12: Hạ độc Phương Kỳ Chương 13: Khảo hạch Chương 14: Ném cái tên khốn nó! Chương 15: Đập tiền, quá đã Chương 16: Ngươi cũng xứng nói tư cách Chương 17: Ngươi có thể làm gì được ta? Chương 18: Ngươi không đáng một tấm Miễn Tử Ngọc Bài Chương 19: Trở về đi, hết chuyện của các ngươi rồi Chương 20: Há có lý này, ngươi có lời gì để nói? Chương 21: Mắng ngươi đó Chương 22: Ác nô nên đánh. Chương 23: Ai trừng phạt ai Chương 24: Chịu thua! Chương 25: Toàn bộ mẹ nó là rác rưởi. Chương 26: Lưu lại sẽ rất thảm Chương 27: Nhân tính, nhân tâm Chương 28: Người thần bí? Chương 29: Lão nhân mặt cười khiếp sợ Chương 30: Bát Phương Tuyệt Sát Chương 31: Ta hiện tại rất rảnh! (1) Chương 31: Ta hiện tại rất rảnh! (2) Chương 32: Sắp tức điên! Chương 33: Làm sao ngươi không cứu sống nàng? (1) Chương 33: Làm sao ngươi không cứu sống nàng? (2) Chương 34: Phương pháp cứu người, hy vọng. Chương 35: Phương Viêm tức hộc máu! (1) Chương 35: Phương Viêm tức hộc máu! (2) Chương 36: Tận tình dày vò đi Chương 37: Thoải mái vơ vét Chương 38: Cứu người? Không vội, không vội Chương 39: Thắng lợi trở về Chương 40: Trường Nhạc Bang Chương 41: Quá con mẹ nó xấu xa Chương 42: Cái gì gọi là đánh bạc Chương 43: Đồ đệ Thần Thông Cảnh tầng chín Chương 44: Xem hắn nháo tới khi nào Chương 45: Lễ bái sư Chương 46: Huyền Âm Kiếm. Chương 47: Thời khắc chứng kiến kỳ tích.