doc truyen truyen chu ebook prc download full

Ta Muốn Vĩnh Sinh

Hoàn thành Convert 482 Chương 211813 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nhân vật chính trương phàm là cái cô nhi, cùng bằng hữu đồng thời du lịch thời điểm bị Lưu Tinh đập chết, ở một thế giới khác Đoạt Xá sống lại, Trúc Cơ Kỳ sau kích hoạt cấp chín văn minh khoa học kỹ thuật kết quả --- một chiếc nhẫn, sau đó chính là ở bên trong chiếc nhẫn trí linh Tiểu Bạch dưới sự giúp đỡ ở mỗi cái Vị Diện nỗ lực theo đuổi Vĩnh Sinh cố sự.

Tu Tiên 8 cảnh bao quát: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, (Độ Kiếp) đại thừa.

Tiên chi 12 cảnh: Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, (Chuẩn Thánh) Thánh Nhân, Thiên Tôn (Thiên Đạo), Thánh Tôn (Đại Đạo), Đại Đạo Chí Tôn (vĩnh sinh bất tử).

Chương 1: Mơ hồ xuyên quaChương 2: Chưởng Thiên BìnhChương 3: Trở về núi tu luyệnChương 4: Đỉnh cấp Pháp Khí cùng phù bảoChương 5: Giết người cướp củaChương 6: Thí luyện trước chuẩn bịChương 7: Tử Hầu HoaChương 8: Giết người cướp dượcChương 9: Học tập Luyện ĐanChương 10: Trương Phàm Trúc Cơ cùng trí linh 'Tiểu Bạch 'Chương 11: Về Trương Phàm giaChương 12: Kết Đan Kỳ buổi đấu giá ( trên )Chương 13: Kết Đan Kỳ buổi đấu giá ( dưới )Chương 14: Lần đầu tiên xuyên quaChương 15: Vô hạn khủng bốChương 16: Resident Evil bên trong kiếm điểm 【 Thượng 】Chương 17: Resident Evil bên trong kiếm điểm 【 Trung 】Chương 18: Resident Evil bên trong kiếm điểm 【 Hạ 】Chương 19: Resident Evil bên trong kiếm điểm 【 Tục 】Chương 20: Chủ Thần không gianChương 21: Nỗ lực tu luyệnChương 22: Kết Đan sơ kỳChương 23: Bản Mệnh Pháp Bảo 'Kim Hồng Kiếm 'Chương 24: Alien một 【 Thượng 】Chương 25: Alien một 【 Trung 】Chương 26: Alien một 【 Hạ 】Chương 27: Alien một 【 Tục 】Chương 28: Sở Hiên trí tuệChương 29: Trịnh Xá trở về thế giới hiện thựcChương 30: Chú Oán lần thứ hai kiếm điểm 【 Thượng 】Chương 31: Chú Oán lần thứ hai kiếm điểm 【 Hạ 】Chương 32: Giết Già Gia Tử bản thểChương 33: The Mummy 【 Thượng 】Chương 34: The Mummy 【 Trung 】Chương 35: The Mummy 【 Hạ 】Chương 36: The Mummy 【 Tục 】Chương 37: Nguyên Anh sơ kỳChương 38: Phân thân cùng Trung Châu đội việc vặtChương 39: Final DestinationChương 40: Alien bốn 【 Thượng 】Chương 41: Alien bốn 【 Hạ 】Chương 42: Resident Evil 2 ( một )Chương 43: Resident Evil 2 ( hai )Chương 44: Resident Evil 2 ( ba )Chương 45: Resident Evil 2 ( bốn )Chương 46: Resident Evil 2 ( ngũ )Chương 47: Linh Hồn Bảo ThạchChương 48: Phân thân cùng Phục Sinh Chân KinhChương 49: Jurassic công viên hai 【 Thượng 】Chương 50: Jurassic Park hai 【 Trung 】