truyen ta dao tu tien luc tdttl ebook prc download full

Tà Đạo Tu Tiên Lục

Hoàn thành 280 Chương 4854 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thanh Phong đạo quán Chương 2: Thánh sơn chi mật Chương 3: Chuyến tình chi biến Chương 4: Chân thị đảo môi Chương 5: Thần hồn điên đảo Chương 6: Uyên ương hí thủy Chương 7: Ác nhân cáo trạng Chương 8: Vô tâm chi quá Chương 9: Khẩn cấp tập hội Chương 10: Tặc tử chi nhân Chương 11: Tha đích bổn tính Chương 12: Mỹ sự lạc không Chương 13: Lộng giả thành chân Chương 14: Kinh lật chi thanh Chương 15: Minh Vương chi nữ Chương 16: Kim phi tích bỉ Chương 17: Minh yêu Thanh Mâu Chương 18: Bị bức tạo nghiệt Chương 19: Tiểu thôn kiếp nạn Chương 20: Hoang mậu diễm ngộ Chương 21: Tiên tử ngộ nạn Chương 22: Thần chi bổn ý Chương 23: Minh Vương uy thế Chương 24: Minh tộc quỷ nô Chương 25: Tẩu đầu vô lộ Chương 26: Ám tự tranh đấu Chương 27: Tẩy não ma chú Chương 28: Nguy kỵ hàng lâm Chương 29: Liệt diễm luyện ngục Chương 30: Hư ảo thân thế Chương 31: Hư kinh nhất tràng Chương 32: Luyện ngục phong ba Chương 33: Tâm tư thậm mật Chương 34: Thâu khuy mỹ nữ (Rình trộm người đẹp) Chương 35: Thế tội cao dương Chương 36: Nghị hoặc đam ưu Chương 37: Minh tộc giới bị Chương 38: Sự thái khẩn cấp Chương 39: Hí lộng yêu xà Chương 40: Dục hỏa phần thân Chương 41: Nan ngao chi dạ Chương 42: Tình ý miên miên Chương 43: Tập nhân hàn ý Chương 44: Giang hồ thuật sĩ Chương 45: Túp lều bí ẩn Chương 46: Mang nhiên vô thố Chương 47: Nguy kỵ hàng lâm Chương 48: Pháp khí thị uy Chương 49: Kỳ tẩu hiểm chiêu Chương 50: Bức bất đắc dĩ