doc truyen sung vat tieu tinh linh chi tieu phong svttlctp truyen chu ebook prc download full

Sủng vật Tiểu Tinh Linh chi Tiểu Phong
Sủng vật Tiểu Tinh Linh chi Tiểu Phong

Sủng vật Tiểu Tinh Linh chi Tiểu Phong

Tác giả: Kỵ Lão Hổ Miêu Thể loại: Đồng Nhân Nguồn: http://tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 341 Chương 42781 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Sủng vật Tiểu Tinh Linh chi Tiểu Phong (Pokemon Chi Tiểu Phong).

Xem một người thiếu niên sát thủ vì là mẫu thân báo thù khi thì chôn thây với nổ tung mà xuyên qua thời không đi tới Tinh Linh thế giới thì sẽ là kết quả như thế nào.

Khi (làm) một sát thủ hướng tới tình bạn, vui sướng thế giới thì, hắn có thể được toại nguyện sao?

Làm sát thủ kỹ xảo vận dụng đến Tiểu Tinh Linh bên trong đi thì, sẽ phát sinh cái gì không?

Convert by: Già Thiên Thánh Địa.

Sủng vật Tiểu Tinh Linh chi Tiểu Phong Thạch anh liên minh Chương 1: đồng bạn Thạch anh liên minh Chương 2: khởi hành Thạch anh liên minh Chương 3: ngẫu nhiên gặp Thạch anh liên minh Chương 4: hỗ trợ Thạch anh liên minh Chương 5: tiến hóa Thạch anh liên minh Chương 6: khiêu chiến Thạch anh liên minh Chương 7: quyết đấu Thạch anh liên minh Chương 8: đồng hành Thạch anh liên minh Chương 9: giao lưu Thạch anh liên minh Chương 10: phân biệt Thạch anh liên minh Chương 11: thu phục Thạch anh liên minh Chương 12: chờ đợi Thạch anh liên minh Chương 13: trở nên mạnh mẽ Thạch anh liên minh Chương 14: hỗn loạn Thạch anh liên minh Chương 15: đào mạng Thạch anh liên minh Chương 16: nghỉ phép Thạch anh liên minh Chương 17: mạo hiểm Thạch anh liên minh Chương 18: cố sự Thạch anh liên minh Chương 19: thắng lợi, đi tới Thạch anh liên minh Chương 20: độc kế Thạch anh liên minh Chương 21: nhàn nhã Thạch anh liên minh Chương 22: ung dung Thạch anh liên minh Chương 23+24: Nguyên Dã khu Thạch anh liên minh Chương 25: học viện Thạch anh liên minh Chương 26: minh địch Thạch anh liên minh Chương 27: ba Tinh Linh (canh một) Thạch anh liên minh Chương 28: toàn thắng (canh hai) Thạch anh liên minh Chương 29: ma trục Thạch anh liên minh Chương 30: ma đồng Thạch anh liên minh Chương 31: làm quái Thạch anh liên minh Chương 32+33: Cappi thú Thạch anh liên minh Chương 34: nghê hồng trấn Thạch anh liên minh Chương 35: địa quật Thạch anh liên minh Chương 36: quyết đấu Thạch anh liên minh Chương 37: con gái tiết Thạch anh liên minh Chương 38: túc địch Thạch anh liên minh Chương 39: quyết thắng Thạch anh liên minh Chương 40: long diễm sơn Thạch anh liên minh Chương 41: năng lượng Thạch anh liên minh Chương 42: long diễm châu Thạch anh liên minh Chương 43: khôi phục Thạch anh liên minh Chương 44: giám định thi Thạch anh liên minh Chương 45: đối chiến cuộc thi Thạch anh liên minh Chương 46: thắng lợi Thạch anh liên minh Chương 47: Hồng Liên đảo Thạch anh liên minh Chương 48: Hạ bá Thạch anh liên minh Chương 49: chia lìa Thạch anh liên minh Chương 50: rời đi Thạch anh liên minh Chương 51: đột kích ngược (một)