doc truyen sung nhi phuc hac cua yeu nghiet snphcyn truyen chu ebook prc download full

Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Hoàn thành 97 Chương 5333 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bắt đầu không bình thường Chương 2: Trở thành nữ nhi của người khác Chương 3: Ta thích nhà này Chương 4: Ta là một thành viên trong gia đình Chương 5: Tìm hiểu tình hình xung quanh Chương 6: Khiêu chiến Vô Tình các Chương 7: Tỷ thí đầu tiên Chương 8: Cuộc tỷ thí thứ hai Chương 9: Hắn nói hắn là nam nhân. Chương 10: Biểu lộ chân tình Chương 11: Đặt tiền cược Chương 12: Họa "Nụ hoa đợi nở" Chương 13: Múa Chương 14: Phong ba qua đi. Chương 15: May mắn của nữ xuyên không Chương 16: Bái sư Chương 17: Tìm hiểu lão bản sau lưng Vô Tình các Chương 18: Tà cung đảm bảo Hàn gia vô sự Chương 19: Lễ vật sinh thần. Chương 20: Yêu cầu khế đất của Vô Tình các Chương 21: Tiến cung gặp di nương Chương 22: Người thầm mến tiểu chính thái Chương 23: Được Hàn gia bí pháp Chương 24: Các loại công pháp Chương 25: Mê Tinh thăng cấp Chương 26: Lễ vật sinh thần Chương 27: Lễ vật tặng sinh thần Chương 28: Tam quốc làm khó dễ trong lễ sinh thần Chương 29: Đệ nhất tài nữ. Chương 30: Vốn định khiêm tốn không ngờ lại bị gây chú ý Chương 31: Yên tĩnh trước nửa đêm Chương 32: Quá khứ không người nào biết Chương 33: Nam Dương Huyễn Chương 34: Nam Dương Huyễn (p2) Chương 35: Nói chuyện phiếm Chương 36: Tăng lên mạnh mẽ Chương 37: Trước ngày 27 tháng 5 Chương 38: Ngày 27 tháng 5 (trung) Chương 39: Ngày 27 tháng 5 (hạ) Chương 40: Ngày ái thê Chương 41: Vì nhẫn đánh đố Chương 42: Yêu cuộc sống Chương 43: Quốc chủ ba quốc đến thăm Chương 44: Dạo chơi kinh thành Chương 45: Ăn ngay nói thật Chương 46: Thăm dò vị trí Tà cung Chương 47: Tiến vào Tà cung Chương 48: Tổn thương Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50