doc truyen sung do len troi van van tue sdlt vvt sdltvvt truyen chu ebook prc download full

Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế
Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế

Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế

Hoàn thành 82 Chương 3456 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xem Như Lai quyền vô địch của ta Chương 2: Giả làm tù binh, lẫn vào quân doanh Chương 3: Tù binh không dễ làm Chương 4: Thân phận bại lộ Chương 5: Làm một phụ tá tiếp tục chơi Chương 6: Bày mưu tính kế? Không bằng chế tạo vũ khí Chương 7: Chế tạo vũ khí hiện đại Chương 8: Vũ khí bị hủy? Chương 9: Sức mạnh của vũ khí Chương 10: Công tử Thanh ác độc Chương 11: Đánh rắn phải đánh bảy tấc Chương 12: Bắc Sát cầu hòa Chương 13: Mẫu Đơn Công chúa Chương 14: Độc kế của Lâm Mẫu Đơn Chương 15: Bị sung quân biên cương? Chương 16: Giả làm Tường Vi Công chúa Chương 17: Chuyện hòa thân? Được. Chương 18: Bắc Sát hoàng triều Chương 19: Hoa phi nương nương quá độc ác Chương 20: Bị phạt Chương 21: Chăm sóc ngự hoa viên? Chương 22: Giết gà dọa khỉ Chương 23: Che giấu sát khí Chương 24: Đêm hắc y nhân xâm nhập Tường Vi các Chương 25: Gặp lại Công tử Thanh Chương 26: Cứu Lâm Sùng, nắm quyền lực Chương 27: Phong ba trong ngự hoa viên Chương 28: Sinh tử tỷ thí Chương 29: Bộc lộ tài năng. Chương 30: Giấy sinh tử đã ký, hẳn phải chết Chương 31: Hoàng Nhi được người nhớ thương sao? Chương 32: Chém giết ngoài điện Chương 33: Thận trọng Chương 34: Ban chết Lâm Tường Vi Chương 35: Trò hay sắp bắt đầu diễn Chương 36: Diễn viên nữ xuất sắc nhất Chương 37: Bức vua thoái vị Chương 38: Giết ngươi một chút cũng không chừa Chương 39: Bị bắt cóc? Chương 40: Đừng xem chị là mèo bệnh Chương 41: Tức chết ngươi không đền mạng Chương 42: Chính phi biến Trắc phi? Chương 43: Nữ cường Chương 44: Lập Thái tử, con rối Thái tử Chương 45: Đến Nam Tề hòa thân Chương 46: Bảo nàng học quy củ? Chương 47: Xe ngựa rung dữ dội, ma ma không hay ho Chương 48: Bốn vị Trắc phi? Chương 49: Lần đầu tiên đấu Chương 50: Tranh đoạt phòng thu chi