doc truyen su thuong toi cuong tong chua sttctc truyen chu ebook prc download full

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Tác giả: Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​ Thể loại: Huyền Huyễn, Khoa Ảo Nguồn: http://banlong.us/

Hoàn thành 407 Chương 67506 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Mang theo hệ thống thần bí tạo người, Diệp Thần xuyên không đến Huyền Tinh đại lục một tông môn lụi bại "Thiên Linh tông" phụ thể trên người Thiếu tông chủ. Hệ thống tạo người này tạo ra các loại nhân vật thần thoại trong lịch sử dù là ai cũng có thể sáng tạo ra hết, kiếm tiên, nhân thần, yêu vương...

"Đám kiếm hiệp Thần kiếm tông kia nói chúng ta quá kiêu ngạo, muốn giáo huấn chúng ta? Lã Đồng Tân, đi dạy dỗ bọn họ cho ta!"

"Bầy yêu thú Yêu tộc liên minh kia muốn cướp địa bàn Thiên Linh tông chúng ta? Ngộ Không, ngươi đi ngược đãi bọn họ đi!"

"Đám nho sinh Thư Thánh tông kia nói chúng ta đồ bạo lực không có văn hóa? Lý Bạch, ngươi đi giáo dục bọn chúng dạy bọn chúng viết thơ đi!"

"Còn có Phật môn phương tây có mấy cái Phật đà nói Thiên Linh tông sát nghiệt quá nặng, muốn đến độ hóa chúng ta?" Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, quay về phía sau hỏi: "Các ngươi ai đi giải quyết những này con lừa trọc?"

Như Lai phật tổ từ sau lưng Diệp Thần đi ra, hai tay tạo thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật!"

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ, chính là bắt nạt người như thế!

Chương 1: Thị vệ nhu nhược Chương 2: Tiểu Đông Bắc điên cuồng Chương 3: Trấn tông chi bảo: Phong Minh Nhận Chương 4: Bắt Diệp Thần Chương 5: “Tạo Nhân Hệ Thống” Chương 6: Ở trước mặt ta, ngươi không xứng rút kiếm Chương 7: Linh hồn cô quạnh, Tây Môn Xuy Tuyết Chương 8: Hồi tông Chương 9: Tới đây, để ta đánh chết ngươi Chương 10: Kêu ngươi một tiếng lão cẩu Chương 11: Hung hăng phách lối Chương 12: Chiêu này, tạm được! Chương 13: Nhất Kiếm Tây Lai Chương 14: Đây chính là tội chết Chương 15: Ta chính là tông chủ Chương 16: Mệnh số Chương 17: Thiên ngoại Phi Tiên Chương 18: Thuận theo ý trời, ký thọ vĩnh xương Chương 19: Ảnh Phong Tông Chương 20: Chém hắn Chương 21: Ta không phải kẻ nhu nhược Chương 22: Phế bỏ đồ đằng thần thú Chương 23: San bằng Thiên Linh tông Chương 24: Lành ít dữ nhiều Chương 25: Sinh là người chết là quỷ Thiên Linh tông Chương 26: Thanh Phong Kiếm Chương 27: Diệp Thần xảo quyệt Chương 28: Cảnh giới luyện thần Chương 29: Tông chủ chi chiến Chương 30: Biến cố phát sinh! Chương 31: Kiếm thần ra tay Chương 32: Tàn đảng dư nghiệt Chương 33: Khai sơn thu đồ Chương 34: Tàng bảo thất Ảnh Phong Tông Chương 35: Động phủ Tử Hà chân nhân Chương 36: Khảo hạch nhập môn Thiên Linh tông Chương 37: Sát hạch bắt đầu Chương 38: Nữ hài Chương 39: Tiểu Thi Chương 40: Tẩy tủy đan Chương 41: Lừa người! Chương 42: Giết chết không luận tội Chương 43: Khúc chiết Chương 44: Đại thọ Huyền Tâm tông Chương 45: Tái tạo người Chương 46: Hồi ức Chương 47: Vô đề Chương 48: Bất khốc Tử Thần Chương 49: Huyền Tâm sơn Chương 50: Xin lỗi, hoặc là... Chết