doc truyen su gia pk huyen lenh sgphl truyen chu ebook prc download full

Sư Gia Pk Huyện Lệnh

Hoàn thành 80 Chương 8412 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phi long tại thiên[1] Chương 2: Cổ đường thư xá Chương 3: Nữ sư gia Chương 4: Nửa đêm do thám huyện nha Chương 5: Quần anh hội tụ Chương 6: Cải trang vi hành Chương 7: Hồn hề quy lai[1] Chương 8: Sức mạnh của sự uy hiếp Chương 9: Không hợp lý Chương 10: Nhớ nhung Chương 11: Chứng cứ Chương 12: Vấn đề bỏ nhà theo trai Chương 13: Phát hiện mới Chương 14: Chân tướng Chương 15: Thăng đường thẩm vấn. Chương 16: Khụ (tiếng ho) Chương 17: Gần mực thì đen Chương 18: Manh mối Chương 19: Sơn dương Chương 20: Sơn dương (tiếp) Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Lòng tin Chương 25: Thổ lộ Chương 26: Quan khâm sai Chương 27: Mưu tính Chương 28: Đường Đường Chương 29: Quà tặng Chương 30: Trộm Chương 31: Kiệt tác gây phong ba Chương 32: Đàm vs Đường: 0 – 1 Chương 33: Vòng tay san hô Chương 34: Chuyện cũ Chương 35: Chuyện cũ (tt) Chương 36: Nguy hiểm Chương 37: Thân mật Chương 38: Được cứu Chương 39: Bị phát hiện gian tình Chương 40: Giăng bẫy Chương 41: Hiểu lầm Chương 42: Mục đích của Chu Đại Thông Chương 43: Là do nàng bảo ta cắn mà! Chương 44: Kế hoạch lấy lòng người đẹp Chương 45: Cướp giật và thành thân Chương 46: Nụ hôn bất ngờ Chương 47: Xử lý chuyện nhà Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50