truyen su gia pk huyen lenh sgphl ebook prc download full

Sư Gia Pk Huyện Lệnh

Hoàn thành 80 Chương 2867 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phi long tại thiên[1] Chương 2: Cổ đường thư xá Chương 3: Nữ sư gia Chương 4: Nửa đêm do thám huyện nha Chương 5: Quần anh hội tụ Chương 6: Cải trang vi hành Chương 7: Hồn hề quy lai[1] Chương 8: Sức mạnh của sự uy hiếp Chương 9: Không hợp lý Chương 10: Nhớ nhung Chương 11: Chứng cứ Chương 12: Vấn đề bỏ nhà theo trai Chương 13: Phát hiện mới Chương 14: Chân tướng Chương 15: Thăng đường thẩm vấn. Chương 16: Khụ (tiếng ho) Chương 17: Gần mực thì đen Chương 18: Manh mối Chương 19: Sơn dương Chương 20: Sơn dương (tiếp) Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Lòng tin Chương 25: Thổ lộ Chương 26: Quan khâm sai Chương 27: Mưu tính Chương 28: Đường Đường Chương 29: Quà tặng Chương 30: Trộm Chương 31: Kiệt tác gây phong ba Chương 32: Đàm vs Đường: 0 – 1 Chương 33: Vòng tay san hô Chương 34: Chuyện cũ Chương 35: Chuyện cũ (tt) Chương 36: Nguy hiểm Chương 37: Thân mật Chương 38: Được cứu Chương 39: Bị phát hiện gian tình Chương 40: Giăng bẫy Chương 41: Hiểu lầm Chương 42: Mục đích của Chu Đại Thông Chương 43: Là do nàng bảo ta cắn mà! Chương 44: Kế hoạch lấy lòng người đẹp Chương 45: Cướp giật và thành thân Chương 46: Nụ hôn bất ngờ Chương 47: Xử lý chuyện nhà Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50