truyen son quy sq ebook prc download full

Sơn Quỷ

Hoàn thành 21 Chương 541 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vu Hiệp táng anh hùng - Y Giá hữu tướng tinh Chương 2: Nghi Xương tầm ngoại thích - Thiết thủ sát cừu nhân Chương 3: Nghi Xương tầm ngoại thích - Thiết thủ sát cừu nhân Chương 4: Thanh Sơn tróc Hồ Điệp - An Dương luyến Ngọc Đường Chương 5: Bắc khứ thu Sơn Quỷ - Nam hồi ngộ Thần quân Chương 6: Bắc khứ thu Sơn Quỷ - Nam hồi ngộ Thần quân Chương 7: Thiếu Thất đương đại nhiệm - Nguyệt Quý lạc cuồng phong Chương 8: Thiếu Thất đương đại nhiệm - Nguyệt Quý lạc cuồng phong Chương 9: Mục gia chiêu hào kiệt - Sài lang lộ chân dung Chương 10: Mục gia chiêu hào kiệt - Sài lang lộ chân dung Chương 11: Cốc trung đoạt lệnh phù - Tố Sơn khiếp Thần quân Chương 12: Lưỡng thứ phùng mai phục - Tinh Châu cứu lão đồng Chương 13: Lưỡng thứ phùng mai phục - Tinh Châu cứu lão đồng Chương 14: Hoàng Hoa thiêm hôn ước - Nam Dương kiến cố nhân Chương 15: Hoàng Hoa thiêm hôn ước - Nam Dương kiến cố nhân Chương 16: Đại nham hồ ly hiện - Cốc trung Nguyệt Quý tàn Chương 17: Đại nham hồ ly hiện - Cốc trung Nguyệt Quý tàn Chương 18: Ngưu Sơn đắc kỳ trân - Võng tảo lưỡng mỹ nhân Chương 19: Ngưu Sơn đắc kỳ trân - Võng tảo lưỡng mỹ nhân Chương 20: Tam quỷ tranh thủ vị - Song tiên hí ác ma Chương 21: Tam quỷ tranh thủ vị - Song tiên hí ác ma