doc truyen son quy sq truyen chu ebook prc download full

Sơn Quỷ

Hoàn thành 21 Chương 4499 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Sơn Quỷ thuộc thể loại kiếm hiệp với nội dung chủ đạo kể về nam nhân vật chính là người có khí công cũng như võ công rất cao cường. Một mình có thể địch thủ hơn mười người là chuyện bình thường!

Nhưng cũng có một sự khác biệt là dòng họ Trầm có một quy củ rất lạ là nếu Thiên Toàn mất đi, thì đời con của ông, nếu là trưởng nam, được quyền kế nghiệp môn chủ, nhưng con thứ thì không được. Điều lệ này giống như cách truyền ngôi của Vua trong các triều đại của Trung Hoa.

Do đó bào đệ của Trầm Thiên Toàn là Trầm Hạo Liệt, chỉ giữ được chức Phó môn chủ, sau này con của Hạo Liệt cũng chỉ suốt đời làm phó, vì vậy thảm kịch đã bắt đầu từ đây!!!

Chương 1: Vu Hiệp táng anh hùng - Y Giá hữu tướng tinhChương 2: Nghi Xương tầm ngoại thích - Thiết thủ sát cừu nhânChương 3: Nghi Xương tầm ngoại thích - Thiết thủ sát cừu nhânChương 4: Thanh Sơn tróc Hồ Điệp - An Dương luyến Ngọc ĐườngChương 5: Bắc khứ thu Sơn Quỷ - Nam hồi ngộ Thần quânChương 6: Bắc khứ thu Sơn Quỷ - Nam hồi ngộ Thần quânChương 7: Thiếu Thất đương đại nhiệm - Nguyệt Quý lạc cuồng phongChương 8: Thiếu Thất đương đại nhiệm - Nguyệt Quý lạc cuồng phongChương 9: Mục gia chiêu hào kiệt - Sài lang lộ chân dungChương 10: Mục gia chiêu hào kiệt - Sài lang lộ chân dungChương 11: Cốc trung đoạt lệnh phù - Tố Sơn khiếp Thần quânChương 12: Lưỡng thứ phùng mai phục - Tinh Châu cứu lão đồngChương 13: Lưỡng thứ phùng mai phục - Tinh Châu cứu lão đồngChương 14: Hoàng Hoa thiêm hôn ước - Nam Dương kiến cố nhânChương 15: Hoàng Hoa thiêm hôn ước - Nam Dương kiến cố nhânChương 16: Đại nham hồ ly hiện - Cốc trung Nguyệt Quý tànChương 17: Đại nham hồ ly hiện - Cốc trung Nguyệt Quý tànChương 18: Ngưu Sơn đắc kỳ trân - Võng tảo lưỡng mỹ nhânChương 19: Ngưu Sơn đắc kỳ trân - Võng tảo lưỡng mỹ nhânChương 20: Tam quỷ tranh thủ vị - Song tiên hí ác maChương 21: Tam quỷ tranh thủ vị - Song tiên hí ác ma