doc truyen son quy sq truyen chu ebook prc download full

Sơn Quỷ

Hoàn thành 21 Chương 3076 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Sơn Quỷ thuộc thể loại kiếm hiệp với nội dung chủ đạo kể về nam nhân vật chính là người có khí công cũng như võ công rất cao cường. Một mình có thể địch thủ hơn mười người là chuyện bình thường!

Nhưng cũng có một sự khác biệt là dòng họ Trầm có một quy củ rất lạ là nếu Thiên Toàn mất đi, thì đời con của ông, nếu là trưởng nam, được quyền kế nghiệp môn chủ, nhưng con thứ thì không được. Điều lệ này giống như cách truyền ngôi của Vua trong các triều đại của Trung Hoa.

Do đó bào đệ của Trầm Thiên Toàn là Trầm Hạo Liệt, chỉ giữ được chức Phó môn chủ, sau này con của Hạo Liệt cũng chỉ suốt đời làm phó, vì vậy thảm kịch đã bắt đầu từ đây!!!

Chương 1: Vu Hiệp táng anh hùng - Y Giá hữu tướng tinh Chương 2: Nghi Xương tầm ngoại thích - Thiết thủ sát cừu nhân Chương 3: Nghi Xương tầm ngoại thích - Thiết thủ sát cừu nhân Chương 4: Thanh Sơn tróc Hồ Điệp - An Dương luyến Ngọc Đường Chương 5: Bắc khứ thu Sơn Quỷ - Nam hồi ngộ Thần quân Chương 6: Bắc khứ thu Sơn Quỷ - Nam hồi ngộ Thần quân Chương 7: Thiếu Thất đương đại nhiệm - Nguyệt Quý lạc cuồng phong Chương 8: Thiếu Thất đương đại nhiệm - Nguyệt Quý lạc cuồng phong Chương 9: Mục gia chiêu hào kiệt - Sài lang lộ chân dung Chương 10: Mục gia chiêu hào kiệt - Sài lang lộ chân dung Chương 11: Cốc trung đoạt lệnh phù - Tố Sơn khiếp Thần quân Chương 12: Lưỡng thứ phùng mai phục - Tinh Châu cứu lão đồng Chương 13: Lưỡng thứ phùng mai phục - Tinh Châu cứu lão đồng Chương 14: Hoàng Hoa thiêm hôn ước - Nam Dương kiến cố nhân Chương 15: Hoàng Hoa thiêm hôn ước - Nam Dương kiến cố nhân Chương 16: Đại nham hồ ly hiện - Cốc trung Nguyệt Quý tàn Chương 17: Đại nham hồ ly hiện - Cốc trung Nguyệt Quý tàn Chương 18: Ngưu Sơn đắc kỳ trân - Võng tảo lưỡng mỹ nhân Chương 19: Ngưu Sơn đắc kỳ trân - Võng tảo lưỡng mỹ nhân Chương 20: Tam quỷ tranh thủ vị - Song tiên hí ác ma Chương 21: Tam quỷ tranh thủ vị - Song tiên hí ác ma