doc truyen som yeu tre cuoi sytc truyen chu ebook prc download full

Sớm Yêu Trễ Cưới

Hoàn thành 52 Chương 81265 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bảy năm trước anh khiêm tốn, dịu dàng. Bảy năm sau anh bá đạo, từng bước ép sát cô.

Thích Giai: “Chúng ta cũng đã chia tay, anh vẫn không buông tha em?”

Lâm Tiêu Mặc: “Không thể!”

Thích Giai: “Được lắm, chúng ta đi đăng ký, cho anh được tra tấn hợp pháp!”