doc truyen som yeu tre cuoi sytc ebook prc download full

Sớm Yêu Trễ Cưới

Hoàn thành 52 Chương 76981 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bảy năm trước anh khiêm tốn, dịu dàng. Bảy năm sau anh bá đạo, từng bước ép sát cô.

Thích Giai: “Chúng ta cũng đã chia tay, anh vẫn không buông tha em?”

Lâm Tiêu Mặc: “Không thể!”

Thích Giai: “Được lắm, chúng ta đi đăng ký, cho anh được tra tấn hợp pháp!”