doc truyen soan duong sd truyen chu ebook prc download full

Soán Đường

Hoàn thành 876 Chương 60947 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Soán Đường của tác giả Canh Tân trên trang đọc truyện online.Sống trong thời loạn thế, thân thế khó bề phân biệt.Trong lòng ta không hướng tới phú quý nhưng không biết vì sao phú quý lại liên tục xuất hiện.Đây là một câu chuyện một người hiện đại xuyên việt về Tùy Đường.Có ân oán tình cừu, có khí thế hào hùng, còn có vô số phong lưu...

Chương 1: Năm này là năm bao nhiêu Chương 2: Truy sát Chương 3: Khai Hoàng mười tám năm Chương 4: Môn phiệt Trịnh thị Chương 5: Trịnh Ngôn Khánh Chương 6: Có chuyện Chương 7: Học võ công Chương 8: Nhị gia An Viễn đường Chương 9: Mưa gió nổi lên Chương 10: Xem thường cổ nhân Chương 11: Cúng ông Táo Chương 12: Giết người Chương 14: Mẹ con Từ mẫu Chương 15: Rời Huỳnh Dương Chương 16: Trương Trọng Kiên Chương 17: Đỗ Như Hối Chương 18: Lòng ta cũng giống lòng ngươi Chương 19: Đóa Đóa Chương 20: Lục Châu Chương 21: Phiền toái đã đến. Chương 22: Từ Thế Tích. Chương 23: Vịnh Ngỗng. Chương 24: Nổi danh Chương 25: Khuyết điểm cho Từ Thế Tích Chương 26: Một mẫu mía ngọt lắm Chương 27: Cậy già lên mặt. Chương 28: Thôi đạo lâm Chương 29: Thiên Tân Kiều phố Chương 30: Trưởng Tôn đại nhân. Chương 31: Lão quân Chương 32: Trịnh Nhân Cơ nổi giận Chương 33: Phong thư. Chương 34: Trịnh Ngôn Khánh đi học Chương 35: Kết nghĩa vườn đào Chương 36: Lý tiên sinh Chương 37: Phật di lặc áo trắng Chương 38: Làm nhà tiểu thuyết Chương 39: Đánh cược Chương 40: Tam quốc chí Chương 41: Đậu Phụng Tiết Chương 42: Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chương 43: Động thủ. Chương 44: Bái sư Chương 45: Bằng hữu Chương 46: Không hối hận. Chương 47: Đồng đội ngày xưa. Chương 48: Hùng Đại Chuy Chương 49: Khúc Viên cày Chương 50: Khắp nơi buôn bán. Chương 51: Kể chuyện