doc truyen so luu huong slh truyen chu ebook prc download full

Sở Lưu Hương

Hoàn thành 181 Chương 7773 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: BẠCH NGỌC MỸ NHÂN Chương 2: MÂY TRÔI MẶT BIỂN Chương 3: Thiên Nhất Thần Thủy Chương 4: Một Trăm Mười Ba Chương 5: Ba Mươi Vạn Lượng Chương 6: Nhất Điểm Hồng Chương 7: Một Việc Trên Sức Chương 8: Trăng Sáng Gió Lành Chương 9: Tai Họa Và Mỹ Nhân Chương 10: Bóng Chim Tăm Cá Chương 11: Canh Bạc Phi Thường Chương 12: Độc Bá Võ Lâm Chương 13: Bạch Ngọc Ma Cái Chương 14: Tróc Hồn Như Ý Câu Chương 15: Một Bức Thư Tình Chương 16: Diệu Tăng Vô Hoa Chương 17: Thiên Phong Thập Tứ Lang Chương 18: Kẻ Chết Sống Dậy Chương 19: Một Nước Cờ Cao Chương 20: Hé Dần Bí Mật Chương 21: Khuôn Mặt Mỹ Nhân Chương 22: Phơi Bày Mặt Thật Chương 23: Huynh Đệ Tương Tàn Chương 24: Đuổi Theo Hung Thủ Chương 25: Thiên Phong Đại Sư Chương 26: Pháp Luật Trang Nghiêm Chương 27: Tự Đền Tội Chết Chương 28: Bạn Xưa Đất Lạ Chương 29: Nhân Gia Phú Quý Chương 30: Không Thể Cao Hơn Chương 31: Đường Về Đại Qua Bích Chương 32: Phong Quang Sa Mạc Chương 33: Cứu Nhân, Nhân Trả Oán Chương 34: Cực Lạc Tinh Chương 35: Lục Châu Hoang Mạc Chương 36: Tỳ Bà Công Chúa Chương 37: Quy Tư Quốc Vương Chương 38: Cao Xanh Xuống Phước Chương 39: Dây Tự Đáy Lòng Chương 40: Hộ Giá Quá Chậm Chương 41: Phong Vân Sa Mạc Chương 42: Phúc Từ Đâu Đến Chương 43: Máu Nhuộm Động Phòng Chương 44: Mưu Thâm Kế Độc Chương 45: Mến Tiếc Chân Tài Chương 46: Nhát Kiếm Thận Trọng Chương 47: Thuyền Trên Sa Mạc Chương 48: Bám Như Đỉa Đói Chương 49: Chết Vì Tri Kỷ Chương 50: Rượu Say, Việc Hỏng