doc truyen sieu than cap xuyen viet stcxv truyen chu ebook prc download full

Siêu Thần Cấp Xuyên Việt
Siêu Thần Cấp Xuyên Việt

Siêu Thần Cấp Xuyên Việt

Tác giả: Thiên Trường Địa Cửu Thể loại: Đồng Nhân Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 709 Chương 140958 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nếu như được tự lựa chọn xuyên việt các thế giới, ngươi sẽ chọn cho mình con đường như thế nào?

Hãy xem con tác cho main chọn đường thế nào nhé.

P/S: Trong các bộ ta khoái phàm nhân, già thiên và thôn phệ tinh không, Thực ra thì thôn phệ đồng nhân đọc nhiều rồi nhưng chưa thấy bộ đồng nhân Già thiên và phàm nhân nào ra hồn. Tình cờ ngó vào thấy bộ này có xuyên qua Già Thiên lại còn đang trong tình trang ra liên tục. Thế giới Già Thiên

Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 01: Đêm tối, đánh nhau Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 02: Huynh đệ Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 03: Thần Điêu Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 04: Kim Luân Pháp Vương Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 05: Trở về Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 06: Người nhà Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 07: Về nhà Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 08: Lại nhập Thiên Long Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 09: Lại đánh đố Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 10: Kiều Phong Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 11: Hạnh Tử Lâm ( thượng ) Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 12: Hạnh Tử Lâm ( hạ ) Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 13: Xem hoa mắt Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 14: Lôi Cổ Sơn, Vô Nhai Tử Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 15: Thiếu Lâm hành trình Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 16: Tảo Địa Tăng Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 17: Đinh Xuân Thu Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 18: Linh Thứu Cung Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 19: Lý Thu Thủy Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 20: Trở về Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 21: Thân cận Quyển 1: Trưởng Thành - Chương 22: Việc vặt vãnh 1 đôi Quyển 2: Lột Xác - Chương 01: Giải cứu Quyển 2: Lột Xác - Chương 02: Hải Quân đột kích Quyển 2: Lột Xác - Chương 03: Garp Quyển 2: Lột Xác - Chương 04: Giá trị con người lại thăng Quyển 2: Lột Xác - Chương 05: Bên trong có động thiên Quyển 2: Lột Xác - Chương 06: Vào bàn Quyển 2: Lột Xác - Chương 07: Tâm động Quyển 2: Lột Xác - Chương 08: Thu hoạch Quyển 2: Lột Xác - Chương 09: Lâm Phượng Kiều Quyển 2: Lột Xác - Chương 10: Nhập môn Quyển 2: Lột Xác - Chương 11: Thạch Kiên Quyển 2: Lột Xác - Chương 12: Hồng gia người tới Quyển 2: Lột Xác - Chương 13: Thử Quyển 2: Lột Xác - Chương 14: Kinh hách tới rồi Quyển 2: Lột Xác - Chương 15: Giao Xà Quyển 2: Lột Xác - Chương 16: Nguy cơ Quyển 2: Lột Xác - Chương 17: Thu phục Quyển 2: Lột Xác - Chương 18: Hồng gia bằng hữu Quyển 2: Lột Xác - Chương 19: Lại nhập Hải Tặc Vương Quyển 2: Lột Xác - Chương 20: Thất Võ Hải chọn người Quyển 2: Lột Xác - Chương 21: Lại thấy nhân vật cốt truyện Quyển 2: Lột Xác - Chương 22: Song tử hạp Quyển 2: Lột Xác - Chương 23: Nửa năm Quyển 2: Lột Xác - Chương 24: Kiếm lấy Công Đức giá trị kế hoạch Quyển 2: Lột Xác - Chương 25: Nhạc Sơn Đại Phật Quyển 2: Lột Xác - Chương 26: Hỏa Kỳ Lân Quyển 2: Lột Xác - Chương 27: Nê Bồ Tát Quyển 2: Lột Xác - Chương 28: Diệt Vô Song Thành