doc truyen sieu pham truyen spt truyen chu ebook prc download full

Siêu Phàm Truyện
Siêu Phàm Truyện
Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Siêu Phàm Truyện

Tác giả: Tiêu Tiềm Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 1094 Chương 80759 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Đông phương huyền huyễn

Ngàn vạn tinh cầu, vô tận tu chân.

Đạo Diễn chi tranh, vạn năm không thôi.

Diễn tu tiểu sư phó Mễ Tiểu Kinh, gặp diệt môn, bởi vậy dấn thân vào đến mênh mông bên trong dòng sông vận mệnh.

Người mang Diễn tu chí bảo, lại phải Đạo gia lão quái trợ giúp, một đường tu hành, tu chân thế giới đồ quyển từ từ triển khai.

Huyền bí pháp bảo, hung hiểm bí cảnh.

Đạo gia tiên nhân, một niệm động thiên địa, Diễn gia đại tu, chân ngôn áp bốn phương.

Mênh mông vũ trụ, huyền diệu đạo pháp, vạn chữ chân ngôn.

Mễ Tiểu Kinh người mang Đạo Diễn song tu chi pháp, nghịch thiên trực chỉ, gió lốc mà lên.

Ta ý muốn siêu phàm, đạp bộ trường sinh tiên.

5 chương truyện mới nhất

Chương 01: Mệnh trong chi kiếp Chương 02: Sinh cơ Chương 03: Mễ Tiểu Kinh cùng con sói Chương 04: Duyên Giác kỳ Chương 05: Vạn Tự Chân Ngôn Chàng Chương 06: Diễn tu chi lộ Chương 07: Phong Lâm thôn thu tô Chương 08: Nhặt củ cải trắng hài tử Chương 09: La Bá La Bốc ngây ngốc phân không rõ ràng lắm Chương 10: Sư phó nghèo Chương 11: Nguy cơ ẩn núp Chương 12: Con đường duy nhất Chương 13: Binh giải Chương 14: Kính Sơn gặp nạn Chương 15: Đoạt xá bẫy rập Chương 16: Người tính không bằng trời tính Chương 17: Thút thít nỉ non Nguyên Anh Chương 18: Nguyên Anh đốn ngộ Chương 19: Diệt môn Chương 20: Tằng Lực đại sư phụ Chương 21: Tan nát cõi lòng Chương 22: Phi thuyền Chương 23: Kiếm Tâm Tông Chương 24: Sư tỷ Chương 25: Tu chân Chương 26: Luyện Khí Đại viên mãn Chương 27: Đan thất Chương 28: Đan đồng Chương 29: Linh tuyền động phủ Chương 30: Cấp thấp Tu Chân giả Chương 31: Yêu linh rung động Chương 32: Linh quả phong ba Chương 33: Truyền thụ Chương 34: Kiếm trận khởi động Chương 35: Giao phong Chương 36: Muốn truyền hay không Chương 37: Quán đỉnh truyền công Chương 38: Tinh Cương Càn Nguyên Quyết Chương 39: Cao cấp Linh Đan Chương 40: Luyện đan Chương 41: Thất bại luyện đan Chương 42: Ngươi lại tới nữa Chương 43: Hãn Kim Phái Chương 44: Đánh sơn môn Chương 45: Cức Thiên Lôi Chương 46: Chết thương thảm trọng Chương 47: Khảo hạch Chương 48: Lần thứ nhất luyện đan Chương 49: Phẩm cấp Chương 50: Học đồ Đan sư