doc truyen sieu cap quy than khong gian scqtkg truyen chu ebook prc download full

Siêu Cấp Quỷ Thần Không Gian
Siêu Cấp Quỷ Thần Không Gian
Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Siêu Cấp Quỷ Thần Không Gian

Tác giả: Súng Thái Thể loại: Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 424 Chương 30036 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Linh Tử, một loại mới vật chất; Quỷ Thần, một loại mới giống loài; Nhân loại, một loại mới đồ ăn;

Bách quỷ chúng mị, câu hồn đoạt phách, hoắc loạn nhân gian;

Sau đó, thiếu niên nói: “Hết thảy yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xà thần đều hẳn là hạ Địa ngục, mà ta, chính là Địa ngục.”

Hiện đại đô thị, yêu ma xâm lấn, một cái thu được vô hạn trưởng thành không gian thiếu niên, sẽ đi theo con đường nào???

5 chương truyện mới nhất