doc truyen sep ta chuyen nganh la dao bay stcnldb truyen chu ebook prc download full

Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy
Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy

Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy

Hoàn thành 26 Chương 2195 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Anh là một tổng giám đốc rất tài năng, anh không thích những phụ nữ thành đạt mà thích một cô bé trẻ trung, điều đó chỉ anh biết mà thôi.

Anh cưỡng hôn cô bé đó và ăn sạch lúc cô miên man, còn muốn rước cô về nhà. Cô bé này sẽ chính thức làm vợ của anh!