doc truyen sat than st truyen chu ebook prc download full

Chương 51: Võ Hồn Điện Chương 52: Điểm bí mật Chương 53: Người Tả gia đến Chương 54: Tả Thi Chương 55: Quái nhân Chương 56: Huyền Vũ Chân Cương cùng Long Quy Linh Giáp Chương 57: Ở trên tay ta! Chương 58: Mật mưu Chương 59: Phong vân khởi động Chương 60: Vô Tận hải Chương 61: Tam Đại Kiều Sở Chương 62: Đối diện gặp lại không nhận ra Chương 63: Võ Đấu Hội Chương 64: Dược Vương Mộc Tuân Chương 65: Sóng ngầm Chương 66: Không sợ Chương 67: Cuộc chiến thế gia Chương 68: Nghiêng về một phía Chương 69: Tin tưởng ta! Chương 70: Nhìn chăm chú Chương 71: Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn! Chương 72: Các bên tính kế Chương 73: Thiên thạch dị biến Chương 74: Tạm biệt không tiễn! Chương 75: Một nụ hô Chương 76: Kiêu hùng Chương 77: Trùng kích! Chương 78: Chiến Ma truyền thừa Chương 79: Sinh Tử Ấn Chương 80: Hành tung Chương 81: Nhập ma rồi Chương 82: Sải bước tiến lên từng bước Chương 83: Gặp mặt Chương 84: Đầm lầy Tử Tịch Chương 85: Nửa chủ nhân Chương 86: Tuyệt Âm bình địa Chương 87: Huyền Âm Quyết Chương 88: Dị tượng Chương 89: Ngưng luyện âm châu Chương 90: Thiên biến Chương 91: Phân bảo Chương 92: Thiên Môn hiện Chương 93: Thần Tầm Đại Pháp Chương 94: Ta đi! Chương 95: Chiến đấu hăng hái Chương 96: Một mạch giết tới! Chương 97: Xoắn! Chương 98: Được người ta nuôi mập Chương 99: Nhưng mà, ta muốn giết ngươi! Chương 100: Chịu đựng!

Sát Thần

Hoàn thành 1608 Chương 772068 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: