settingsshare

Sát thần hệ thống Truyện đầu tay của pi. Ae xem và cho thêm ý kiến

Tu luyện? Tu luyện là cái gì khi ta có hệ thống nơi tay?
Học viện? Tông môn? Ai có tư cách làm ta sư phụ khi mà ta sỡ hữu trí nhớ của một vị cường giả?

Các vị hãy theo chân ta. Nhìn xem ta quật khởi con đường

Đăng bởi: Bảo Ngọc
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ