doc truyen truyen chu ebook prc download full

Sáng Tạo Hệ Thống

Đang cập nhật 3 Chương 5969 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Main của chúng ta là một vị thần

Trong 1 lần hắn đang thử nghiệm công pháp thì một cục đá bỗng nhiên xuất hiện hút sức mạnh của hắn làm hắn thất bại và chết vì thế main phục sinh dô một đứa trẻ và có hệ thống

Do main có kiến thức về thần của mình nên không lo chỉ tu lại thôi còn hệ thống thì đi sáng tạo hệ thống xuyên qua cho các nhân vật khác để họ thu tài nguyên cho mình "có xuyên qua anime"


Truyện ngựa giống 13 tuổi bắt đầu chịch gái rồi!

5 chương truyện mới nhất