doc truyen sang di gioi lam thanh nien nghiem tuc sdgltnnt truyen chu ebook prc download full

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc

Hoàn thành 107 Chương 6698 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bụt nghỉ hưu? Thanh niên thất bại! Chương 2: Oan gia gặp lại! Thiên sứ thật hung ác Chương 3: Cậu có muốn nổi tiếng không? Chương 4: Công pháp dung hợp! Chương 5: Dám lấy tao không? Chương 6: Sinh Tồn Tinh! Thực lực là Sinh Tồn Chương 7: Khó khăn? Chỉ là vật trang trí mà thôi Chương 8: Thử tu vi Chương 9: Đầu to như cái đấu! Chương 10: Thành công bước đầu! Đồ thách cưới Chương 11: Ở hiền gặp lành! Chương 12: Cướp của kẻ cướp! Chương 13: Họa Thủy Đông Dẫn Chương 14: Đêm động phòng uất ức! Chương 15: Truyền công cho em trai Chương 16: Chế tạo nhẫn không gian Chương 17: Trở về học viện Chương 18: Ông bác quái đản Chương 19: Về tới học viện Chương 20: Loại mày còn chưa đủ tư cách! Gọi giáo viên của mày ra đây làm việc Chương 21: Diệt sạch họa ngầm Chương 22: Kính Ảo Cảnh! Animus dị giới Chương 23: Ông bác lại xuất hiện Chương 24: Phù Tang và thiếu nữ Chương 25: Có người khiêu chiến Chương 26: Có thể đột phá rồi! Chương 27: Cần người khác? Dâm tặc? Chương 28: Một đêm hai người! Lĩnh ngộ thành công Chương 29: Kẹt giữa hai cô gái Chương 30: Quậy tung Lâm phủ Chương 31: Tuyết Nhu nhượng bộ Chương 32: Kiko về tay Chương 33: Không tư chất? Câu thông thiên địa Chương 34: Mục tiêu bị truy nã! Chương 35: Tìm thấy Hạ Tam Gia Chương 36: Trốn đi! Chương 37: Tuyết Nhu tập dợt... Chương 38: Scandal lớn nhất Tổ Hán Chương 39: Thần Đế của Tổ Hán Chương 40: Noya Hà Chương 41: Hoàng Tuyết Nhu đột phá! Chương 42: Đến lúc thi đấu! Chương 43: Truyền thừa của Tiêu Dao Tử? Chương 44: Truyền thuyết về Tiêu Dao! Chương 45: Hiên Viên chặn đường Chương 46: Vị trí của truyền thừa Chương 47: Gặp lại em trai Chương 48: Thành Thanh Yến có chuyện? Chương 49: Làm cỏ thành Thanh Yến Chương 50: Hủy họ Trịnh