doc truyen sac dep treu nguoi sdtn truyen chu ebook prc download full

Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Hoàn thành 23 Chương 1643 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Sinh ra có gương mặt hại dân hại nước cũng chẳng phải lỗi của hắn. Tên cường đạo chết tiệt này nửa đường xông ra cướp bóc, rồi lại không chỉ một hai mà những ba lần khinh bạc hắn.

Hắn là nam nhân!

Còn là một Vương Gia!

Có cơ hội hắn sẽ đem tên tiểu dâm tặc chết tiệt này bầm thây vạn đoạn!